• Ut. feb 7th, 2023

Deň hygieny rúk prilákal do Nemocnice Zvolen takmer 300 záujemcov

mg-1078(2)
Foto: Nemocnica Zvolen.

TS – Takmer 300 záujemcov si dnes v priestoroch recepcie polikliniky zvolenskej nemocnice vyskúšalo správnu techniku umývania rúk. Nemocnica Zvolen, ktorá je členom skupiny AGEL, sa dnes pripojila pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie k projektu WHO „Umývaj si ruky – zachrániš život“, ktorá je zameraná na hygienu a dezinfekciu rúk. Akcia bola určená ako pre zdravotnícky personál nemocnice, tak pre širokú verejnosť. Už tradične prišli podporiť Celosvetový deň hygieny rúk aj viac než 100 študentov stredných škôl a žiakov základných a materských škôl, ktorý si správnosť hygieny overovali pomocou špeciálnej lampy s UV svetlom.

Nozokomiálne infekcie predstavujú najzávažnejší a najdrahší epidemiologický problém. Nemocnica Zvolen patrí medzi nemocnice vybavené kvalitnou dezinfekciou s vysokou úrovňou hygienicko- epidemiologického režimu. „Bezpečnú hospitalizáciu pacientom umožňuje kvalitný a účinný dezinfekčný  program , ktorý je pravidelne aktualizovaný. Ochranu  pacienta počas hospitalizácie zabezpečuje spolupráca ošetrujúceho lekára, mikrobiológa a nemocničného hygienika. Antibiotickú terapiu zabezpečuje klinický farmakológ. Zdravotnícky personál dokonale ovláda bariérovú ošetrovaciu techniku, ktorej súčasťou je aj  dezinfekcia rúk. Úroveň mikrobiálnej čistoty rúk aj pracovného prostredia je kolektívnou záležitosťou, ktorá závisí na častej a dôkladne prevedenej hygienickej dezinfekcii rúk všetkých zamestnancov,“ vysvetľuje, prečo sa nemocnica do akcie tento rok už po tretíkrát zapojila, zástupkyňa primára klinickej mikrobiológie Ing. Jana Krokošová s tým, že každý by si mal riadne umývať svoje ruky pred jedlom, po použití toalety, po kašľaní či kýchnutí alebo po dotýkaní zvieratka.

„Správne prevedená dezinfekcia rúk je ekonomicky najefektívnejší postup obmedzenia šírenia mikroorganizmov. Uvedomujeme si to a preto  vytvárame optimálne podmienky pre realizáciu takéhoto rozsiahleho a modernizovaného hygienicko – epidemiologického režimu finančnou podporou nákupu jednorazových dezinfekčných prostriedkov, jednorazových pomôcok a sériou nevyhnutných stavebných úprav. Dezinfekcia rúk personálu sa výrazne zosilnila používaním vysokodezinfekčných mydiel a kvalitných alkoholových roztokov,“ uviedol riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka.

Umývanie a dezinfekcia rúk patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií. Každoročné testy pritom dokazujú, že tak bežný úkon, akým je umytie rúk, zvláda správne len málokto. „Verím, že všetci návštevníci si odniesli okrem informácii o dezinfekcii rúk, reklamných predmetov aj kus výbornej atmosféry, ktorá sprevádzala toto podujatie. Som rada , že pacienti vnímajú našu nemocnicu ako čistú a bezpečnú z hľadiska bezproblémovej hospitalizácie a  sú spokojní so  službami nášho personálu, dodala Ing. Krokošová.

Bc. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s., tel. +421 918 455 334, email: csergeova@agelsk.sk