• Ne. okt 1st, 2023

Prednáška a čítanie deja z ikon na Zvolenskom zámku

katarina-chmelinova
Katarína Chmelínová. Foto: ZV-podujatia

Vo štvrtok 25.4.2013 sa uskutočnilo v poradí už štvrté stretnutie v rámci cyklu podujatí pod názvom „Večer s kurátorom, “ ktorý prostredníctvom kurátorských výkladov i neformálnych diskusií predstavuje nové expozície Zvolenského zámku ako aj  vybrané diela zo zbierok SNG.

Aby ste sa dostali do obrazu, o čom boli predchádzajúce prednášky, prinášame Vám  súhrn:

Štvrté stretnutie bolo o ikonách v zbierkach SNG a v jednej komnate Zvolenského zámku pútavo a fundovane rozprávala Mgr. Katarína Chmelinová, PhD, kurátorka Zbierky barokového umenia a Zbierky ikon.

Celá prednáška sa niesla v znamení histórie, zbierka ikon z hľadiska starého umenia v zbierkach SNG je najmenšia a najmladšia. Národná galéria, ktorá vznikla v júli 1948 a bude oslavovať 65. rokov, bola budovaná ako tradičné miesto, je vrcholná zbierkotvorná galéria a od svojho počiatku sa venovala nielen domácej umeleckej tvorbe, ale aj dielam Európskej  proveniencie.

Po úvodných slovách prišlo aj na samotné vystavené ikony, ktoré pochádzajú z Karpatského a Ruského okruhu. Boli nainštalované aj kvôli tejto prednáške a nezabudlo sa ani na rozprávanie o ikonách Balkánskeho okruhu.

Po prednáške nasledovala diskusia, v ktorej sa bádavé otázky dotýkali aj tém reštaurátorstva týchto exponátov a podrobnejšieho rozoberania niektorých detailov na jednotlivých ikonách.

Po prednáške a čaši vína v stĺpovej sieni Zvolenského zámku sa ešte viac debata uvoľnila a nadškrtlo sa, čo je možné očakávať v najbližšom období, ale o tom sa už čoskoro dozviete viac …

Najbližšia prednáška bude 23.5.2013 bude sa prednášať o:

  • Štvrtok 23.5.2013 o 18:00 hod – Katarína Beňová: Ladislav Mednyánszky Justh

Je za nami už štvrté stretnutie o kurátorských výkladoch, ktoré nás opäť presvedčilo o tom,  že pochopiť umenie nemusí byť náročné, ak je vysvetlené a prezentované tak,  ako sa to podarilo aj v tento večer Mgr. Kataríne Chmelinovej, PhD.

Článok a foto: Ján Števonka.