• Ne. sep 24th, 2023

Vo zvolenskej nemocnici si 3. mája môžete vyskúšať správne umývanie rúk

pozvanka
Zdroj foto: nemzvolen.sk

TSNemocnica Zvolen, ktorá je členom skupiny AGEL, sa pripojí k akcii „Umývaj si ruky – zachrániš život,“ vyhlásenou Svetovou zdravotníckou organizáciou. Zdravotnícki pracovníci budú v piatok 3. mája od 9:00 do 13:00 hodiny, v priestoroch polikliniky Nemocnice Zvolen, pacientov aj verejnosť učiť technike správneho umývania rúk. Umývanie a dezinfekcia rúk patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií. Každoročné testy pritom dokazujú, že tak bežný úkon, akým je umytie rúk, zvláda správne len málokto.

Akcia „Celosvetový deň hygieny rúk“ je určená pre zdravotnícky personál, ale aj pre verejnosť, študentov a ambulantných pacientov. Či záujemcovia techniku skutočne zvládli, si budú môcť ihneď overiť pod špeciálnou UV lampou, kde sa nesprávne umyté miesta jasne zviditeľnia. „Inštruktáže k hygiene rúk pre našich pacientov a návštevníkov usporiadame už po tretíkrát. V priebehu akcie vysvetlíme, aké dôležité je správne umývanie rúk, ktoré zabraňuje prenosu a šíreniu vážnych infekčných ochorení nielen v nemocničnom, ale aj v komunitnom prostredí. Všetky pracoviská Zvolenskej nemocnice sú nadštandardne vybavené prostriedkami na dezinfekciu rúk. Tie sú trvale prístupné pre všetkých pacientov a návštevníkov nemocnice,“ uviedla zástupkyňa primára klinickej mikrobiológie Ing. Jana Krokošová s tým, že personál Zvolenskej nemocnice je v oblasti dodržiavania všetkých protiepidemiologických zásad preškoľovaný pravidelne.

Okrem edukačnej roviny bude v zdravotníckom zariadení zriadený informačný stánok pre verejnosť s možnosťou získania informácií z oblasti dezinfekčných prostriedkov, algoritmov umývania rúk spojených s priamou ukážkou a možnosťou kontroly správnosti dezinfekcie pod UV svetlom. “Nemocnica Zvolen, ako poskytovateľ bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, venuje problematike hygieny rúk zvýšenú pozornosť, nakoľko hygiena rúk predstavuje základný krok k zaisteniu bezpečnosti pacientov,“ dodala Ing. Jana Krokošová.

Bc. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s., tel. +421 918 455 334, email: csergeova@agelsk.sk