• St. mar 29th, 2023

Zvolenské tanečné pódium 2013

 

zvolenske-tanecne-2013
Foto: ilustračné. Foto: Ján Števonka.

Zvolenské tanečné pódium – nadregionálna súťažná prehliadka moderného tanca

  • Organizátor: Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene
  • Spoluorganizátori: Dom kultúry ŽSR vo Zvolene a Mesto Zvolen
  • Termín a miesto: 18. mája 2013 o 13.00 hod. DK ŽSR vo Zvolene

Kategórie

  • I. kategória – deti – DVK (11 rokov a menej)
  • II. kategória – juniori – JVK (12 – 15 rokov)
  • III. kategória – dospelí – HVK (16 – 49 rokov)

Podmienky účasti

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť kolektívy nefolklórneho tanca zodpovedajúce podmienkam tohto tanečného žánru. Zašlú prihlášku a uhradia účastnícky poplatok 1,- € na tanečníka – účastníka súťaže. Účastnícky poplatok bude uhradený pri prezentácii.

Hodnotenie

  • vhodnosť výberu námetu a hudobnej predlohy vzhľadom na interpretačné schopnosti súboru, technické, interpretačné zvládnutie námetu /hudobno-pohybová príprava, výrazové schopnosti, prirodzenosť prejavu/,
  • výtvarné dotvorenie vystúpenia a celkový umelecký dojem,
  • odborná porota bude hodnotiť zvlášť tance IDO a zvlášť moderný scénický tanec.

Termín zaslania prihlášky

Záväznú prihlášku zašlú vedúci do 10. mája 2013 na adresu: Po zaslaní záväznej prihlášky účastníci obdržia včas organizačné pokyny o zabezpečení podujatia.

Podpolianske osvetové stredisko – Mgr. Erika Žigová Bystrický rad č.1, 960 26 Zvolen

informácie – tel.: 045/532 49 43, 533 16 59, e-mail erika.zigova@osvetazvolen.sk

Článok a foto: IMG_1979