• Št. feb 2nd, 2023

„Mladý finančník“ opäť v Technickej akadémii vo Zvolene

03obrazok
Foto: http://www.vucbb.sk

TS – Technická akadémia, J. Švermu 1, 960 01 Zvolen už roky aktívne organizuje pre základné školy rôzne propagačné aktivity. Ich cieľom je nielen  prezentovať sa, ale ukázať žiakom základných škôl podstatu a charakter stredoškolského odborného vzdelania. Po Mladom technikovi, ktorý si už získal svojich nadšencov, Technická akadémia  opäť privítala mladých finančníkov zo základných škôl vo Zvolene  a blízkom okolí.

Dňa 30. 4. 2013 uskutočnil už druhý ročník regionálnej ekonomickej súťaže „Mladý finančník 2013“. Spoluorganizátorom súťaže sa popri Technickej akadémii stal Inštitút odborného celoživotného vzdelávania ORIÓN a  SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene. Jej premiéra ako spoluorganizátora bola príjemným osviežením celého dopoludnia.

Súťaž „Mladý finančník“  vychádza z Národného štandardu finančnej  gramotnosti a manažmentu osobných financií, ako aj z potrieb trhu práce, celospoločenského dopytu a významu podnikavosti a finančnej gramotnosti.
Špecifickým cieľom súťaže je bezplatne, neformálnym spôsobom, prostredníctvom ekonomických súťaži, oboznámiť žiakov základných škôl so základmi finančnej gramotnosti a podnikania. Súťaž má napomôcť zmeniť úroveň znalostí finančnej gramotnosti a podnikavosti, resp. podnikania a súčasne prehĺbiť teoretické vedomosti a praktické zručnosti  žiakov v oblasti financií, manažmentu a podnikania.

Záštitu nad súťažou prevzala viceprimátorka mesta Zvolen, Mgr. Alžbeta Staníková. Hlavným partnerom súťaže a sponzorom bola VÚB,a.s., firemná pobočka Zvolen, ktorú zastupovala jej riaditeľka, RNDr. Soňa Fekiačová.

Hosťami súťaže boli: viceprimátor mesta Zvolen, PaedDr. Juraj Družbacký, ktorý oficiálne otvoril súťaž a vedúci odboru školstva MsÚ vo Zvolene, Mgr. Miroslav Marcinko. Celá súťaž sa niesla vo veľkolepom duchu aj vďaka sponzorom: KROS, a.s., FK Dukla B. Bystrica, Smart  computer., p. Hermáneková, p. Fáber, p. Belička, p. Péchy, SEPO, s.r.o. a ďalší. Hlavnú cenu  získal žiak ZŠ  Hrnčiarska, Zvolen, Martin Bako.

Ďalšími úspešnými jednotlivcami  sa stali: Radka Kačáková, zo ZŠ Hrnčiarska, Zvolen, Tomáš Šišmič, zo ZŠ, Námestie mládeže, Zvolen  a  Michaela Výbohová, zo ZŠ Vigľaš. Spomedzi družstiev základných škôl získala Špeciálnu cenu  ZŠ, Námestie Mládeže, Zvolen.

Dopoludnie v zajatí hľadania kreatívneho riešenia ekonomických otázok bolo zaujímavé, plné výborných nápadov a  zdravej rivality. Veríme, že aj v ďalšom ročníku nájdu tohoroční účastníci nasledovníkov a ďalší ročník „Mladého finančníka“ bude rovnako úspešný.

Autor: PaedDr. Elena Lásková http://www.vucbb.sk