• Št. mar 30th, 2023

Ďalšia modernizácia zvolenskej nemocnice znamená aj špičkovú geriatriu

dale-a-steve
Slávnostné prestrihnutie pásky. Foto: Dano Veselský

TS – Po trojročnej snahe dnes Nemocnica Zvolen a.s., člen skupiny AGEL ukončila prvú fázu rekonštrukcie, ktorej celkové investície presiahli viac ako 2 milióny eur. Súčasťou slávnostného ukončenia bolo aj otvorenie zrekonštruovaného  geriatrického oddelenia, ktoré je najväčšie  na Slovensku. „Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom za perfektnú starostlivosť, ktorú denno-denne poskytujú svojim pacientom, holdingu AGEL za podporu, bez ktorej by sme tu dnes nestáli a Banskobystrickému samosprávnemu kraju za nadštandardnú spoluprácu,“ vyjadril svoje poďakovanie pri slávnostnom príhovore riaditeľ nemocnice, MUDr. Jozef Botka.

Pásku najväčšieho geriatrického oddelenia slávnostne prestrihli MUDr. Anna Remišová, primárka geriatrického oddelenia, Ing. Vladimír Maňka, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, MUDr. Milan Leckéši, zdravotný riaditeľ AGEL a.s. a predseda predstavenstva AGEL SK a predseda predstavenstva Nemocnice Zvolen, MUDr. Jozef Botka, ktorý sa primárke Remišovej poďakoval za celoživotnú obetavú prácu a starostlivosť o celé oddelenie.

Veľmi sa teším, že sa nám darí stabilizovať a postupne  rozvíjať väčšinu oblastí v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Buď to robíme vlastnými silami, alebo si nájdeme kvalitného a seriózneho partnera. Nemocnicu Zvolen sme pred tromi rokmi zverili do rúk práve takémuto partnerovi, ktorého dnes zastupuje MUDr. Leckéši. Pod vedením pána riaditeľa MUDr. Botku nemocnicu nielen ekonomicky stabilizovali, ale jednotlivé oddelenia aj rozvíjajú a modernizujú. Dnes sa môžeme presvedčiť o ďalšej veľkej pozitívnej zmene, ktorú pocíti mnoho  pacientov v najväčšom geriatrickom oddelení na Slovensku, práve tu vo Zvolene. Ďakujem všetkým zamestnancom Nemocnice Zvolen za ich obetavú prácu pre pacientov. Pani primárke MUDr. Remišovej, jej spolupracovníkom a samozrejme pacientom, ktorí predovšetkým  pocítia pozitívne zmeny, blahoželám k novému prostrediu. Pre všetkých  bude určite  veľkým prínosom“, povedal krátko po otvorení Vladimír Maňka.

Nemocnica Zvolen sa od júla 2010 stala členom skupiny AGEL a za toto obdobie sa jej podarilo nielen ekonomicky stabilizovať, ale tiež významne zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti a celkovú výkonnosť. Stala sa pacientmi vyhľadávanou, čo je jasný signál, že sa uberá správnym smerom. Ide o výsledok cieľavedomej práce vedenia a  zamestnancov, za čo by som im chcel poďakovať,“ uviedol vo svojom prejave  zdravotný riaditeľ AGEL a.s. a predseda predstavenstva AGEL SK MUDr. Milan Leckéši.

Do prvej fázy rekonštrukcie patrí predovšetkým vytvorenie centrálneho príjmu pacientov celého spoločného pavilónu, kde sa nachádzajú lôžkové oddelenia, geriatria, neurológia a interné. Moderná klimatizovaná čakáreň s pripojením na wifi a vybudovaným sociálnym zázemím spĺňa všetky požiadavky na komfort a zároveň umožní zrýchliť celý proces vyšetrení pacientov. „Čakáreň je neustále monitorovaná kamerovým systémom, od čoho si sľubujeme vyriešenie problému s bezdomovcami a zvýšenie bezpečnosti pacientov a personálu,“doplnil MUDr. Jozef Botka. Nachádzajú sa tu non stop otvorené príjmové ambulancie neurologická, geriatrická a interná, ako aj digitálne RTG pracovisko. Vytvorenie centrálneho príjmu zjednoduší pohyb a orientáciu pacientov po pavilóne.Investície do centrálneho príjmu presiahli 200 tis. eur.

Na prízemí spoločného pavilónu bola v priestoroch bývalej psychiatrie vybudovaná lôžková časť geriatrického oddelenia, kde sa nachádza 23 lôžok. Toto oddelenie spĺňa nároky špičkového lôžkového zariadenia aj v porovnaní so zahraničím. „Našou víziou je, aby všetky lôžkové oddelenia dosiahli túto úroveň. Takýto štandard by mal byť samozrejmosťou v celej nemocnici,“ hovorí riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka. Investície do tejto časti dosiahli takmer 250 tis. eur. Ďalšie lôžka geriatrického oddelenia sú umiestnené na 3. a 4. poschodí spoločného pavilónu, ktoré boli taktiež zrekonštruované. Všetky priestory sú prispôsobené potrebám geriatrických pacientov a personálu uľahčujú manipuláciu s pacientom. Zakúpené boli nové polohovateľné postele s antidekubitárnymi matracmi, vymenené podlahy, rozšírené nové dvere, aby umožnili bezproblémový prechod s posteľami, vybudovaná je aj nová pacientska signalizácia. Oddelenie je veľkosťou svojho lôžkového fondu najväčším geriatrickým oddelením na Slovensku. Disponuje kapacitou  92 lôžok, pričom je neustále maximálne vyťažené. Súčasný trend vývoja veku obyvateľstva naznačuje, že ani v budúcnosti tomu nebude inak.

Súčasťou spoločného pavilónu je aj neurologické a interné oddelenie, kde boli všetky priestory  prispôsobené potrebám pacientov a personálu. Išlo predovšetkým o výmenu počítačových a elektrických sietí, rozšírenie dverí, vymaľovanie, pacientsku signalizáciu. V celom pavilóne je až  90 percent polohovateľných postelí, pričom väčšina z nich je elektricky  ovládateľná. V celom objekte  je možnosť bezplatného pripojenia  na wifi. Preinvestovaných bolo  takmer 100 tis. eur.

Do ostrej prevádzky bol spustený aj nový digitálny RTG, ktorého zakúpenie je obrovským prínosom pre pacientov i  lekárov. Skráti sa čas na vyšetrenie, zníži sa radiačná záťaž a pacienti už nebudú musieť  chodiť po snímky, ktoré doteraz nosili k svojmu lekárovi. Proces digitalizácie najviac ocenia rádiodiagnostici popisujúci nálezy, pretože došlo k výraznému zvýšeniu kvality obrazu. Do prvej fázy rekonštrukcie nemocnice patrí tiež CT prístroj, ktorý bol zakúpený po vstupe holdingu AGEL do zvolenskej nemocnice. Investícia do modernizácie diagnostických prístrojov a postupov presiahla  750 tisíc eur.

Ďalším významným krokom v modernizácii prevádzky nemocnice je rekonštrukcia biochemicko-hematologického laboratória, ktoré bolo do prevádzky spustené vo februári tohto roku. Vynaložené náklady  presiahli 200 tis. eur. Laboratórium  spolupracuje s viac ako 200 súkromnými lekármi v širokom okolí a 24 hodín denne vyšetruje vzorky aj hospitalizovaných pacientov. Moderné prístrojové vybavenie, nové postupy práce a kompletná digitalizácia pracoviska prispeli k rýchlejšej diagnostike vzoriek biologického materiálu a tým urýchlili  celý proces stanovenia diagnózy.

Ku komfortu pacientov prispela, v neposlednom rade, aj rekonštrukcia spoločných priestorov polikliniky, (vstupná hala spolu s recepčným pultom, schodisko, jednotlivé chodby). Investície do rekonštrukcií spoločných priestorov presiahli 175 tisíc eur.

Ďalších 500 tisíc eur bolo investovaných do nutných opráv priestorov, počítačových sietí, hardvérového a softvérového vybavenia, rekonštrukcií ambulancií, (gynekologická a hematologická), potrebného prístrojového vybavenia oddelení, diagnostických prístrojov,  telefónnej ústredne, obnovy  autoparku.

Dôležitou súčasťou obnovy nemocnice bola najmä ekonomická stabilizácia, ktorá spočívala v konsolidácii výdavkov a podporení ziskových oddelení, čím bolo zastavené neustále zadlžovanie nemocnice. Samotná investícia bola realizovaná predovšetkým za pomoci materskej spoločnosti AGEL a.s., a aj zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý sa pri podpise zmluvy v roku 2010 zaviazal, že spätne vráti 30 percent zaplateného prenájmu v podobe investícií do nemocnice.

Fotografie

Autor: Monika Pastuchová, Marta Csergeová, Foto: Dano Veselský

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri