• Ut. feb 7th, 2023

173 škôl z Banskobystrického kraja bude v novom šk.roku žiakov skúšať aj elektronicky

ByIMG_1979

sep 11, 2013 , , ,
i_1985739
Zdroj: Zvolen.sk.

TS -V Banskobystrickom kraji sa zatiaľ zapojilo do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ 173 základných a stredných škôl.  Najviac ich je zo Žilinského a Prešovského kraja. Priebežne je v  rámci celého Slovenska prihlásených k začiatku nového školského roka 1429 základných a stredných škôl.

Aktívna účasť základných a stredných škôl je dôležitou súčasťou národného projektu, ktorý sa zameriava na elektronické testovanie ako moderného prostriedku hodnotenia a merania vedomostí žiakov. „Najviac škôl z Banskobystrického kraja je priamo z mesta pod Urpínom (z Banskej Bystrice) 22 škôl, zo Zvolena 15 a z Lučenca 13. Sú to školy, ktorých počítače v učebniach spĺňajú technické požiadavky na elektronické testovanie a následne s nami podpísali rámcovú zmluvu o spolupráci, “ priblížila riaditeľka NÚCEM R. Kanovská, hlavná manažérka národného projektu. Počet škôl nie je konečný, ďalšie sa môžu rozhodnúť ešte v tomto čase a zapojiť sa ešte do jesenného IKT prieskumu školských PC. Výsledky prieskumu poskytnú školám a NÚCEM informáciu o tom, či školské počítače spĺňajú príslušné technické parametre spolupráce.

Školy, ktoré sa zapojili do národného projektu, budú mať bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze úloh, ktorej vznik je dôležitou súčasťou projektu. Školy vďaka elektronickému testovaniu získajú moderný, rýchly a bezpečný spôsob overovania vedomostí žiakov. Elektronické testovanie zjednoduší učiteľom vyhodnocovanie testov, ktorí ich nebudú musieť zdĺhavo ručne opravovať (ako je to v prípade písomiek) a žiaci získajú rýchlejšiu spätnú väzbu o tom, ako v teste „dopadli“.

Nové úlohy a testy budú spĺňať požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu. Do novembra 2015 v rámci národného projektu vznikne celkom 30 tisíc nových úloh a 150 testov pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ zo všeobecno-vzdelávacích predmetov ako je slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, biológia, fyzika, chémia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika, informatika.

Do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ NÚCEM – v rámci ktorého školy budú častejšie a pravidelnejšie monitorovať úroveň vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov elektronickou cestou – sa môžu zapojiť len plno organizované základné školy, stredné školy a osemročné gymnáziá. V prípade záujmu o jesenný prieskum IKT riaditelia škôl získajú viac informácií na e-mailovej adrese: e-testovanie@nucem.sk alebo telefonicky na číslach 02/32782610 a 02/32782611.

Zdroj info (Zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri