• Ut. feb 7th, 2023

Zaujímavé prezentácie zvolenských stredných škôl

ssus-zvolen-2
Foto: ZV-podujatia.

Pod názvom ,,Školy sa predstavujú 2“ si zvolenská Europa SC pre zvolenské stredné školy pripravila v poradí už 2. ročník zaujímavej súťaže, ktorej minuloročný úvodný 1. ročník zožal dosť veľkú pozornosť a pritiahol množstvo návštevníkov.

Tip: Pre zaujímavosť si môžete pozrieť priebeh prvého ročníka.

Úlohou všetkých škôl, ktoré prejavili záujem je pripraviť čo najzaujímavejší program, v ktorom predstavia svoju školu a jej aktivity, ktorým sa venuje a čo môže ponúknuť potencionálnym budúcim študentom.

Do druhého kola sa zapojilo 9 stredných škôl (vid zoznam) a je na nich, akú formu prezentácie svojej školy si pripravia, aby zaujali čo najviac ľudí a zároveň spropagovali čo najviac svoju školu.

Tip: kompletné informácie o programe druhého ročníka nájdete TU

SSUŠ Zvolen

Druhý ročník odštartovala v utorok 28.1.2014  SSUŠ (súkromná stredná umelecká škola). Okrem samotnej prezentácie tu v OC mali na 1. poschodí od 20.1.2014 nainštalovanú výstavu študentských prác, ktorá trvala do konca mesiaca január.

Tak ako minulý rok tak aj teraz sa niesol program v podobnom duchu. Na veľkoplošnom plátne sa prezentovali  jednotlivé odbory, ponúkli charakteristiku školy, hovoreným slovom prispela mladá slečna s mikrofónom.

Ostatní študenti sa postavili k svojim stojanom a kreslili uhlíkom na papier podľa živej predlohy, ktorá im stála pred maliarskym stojanom.

Celkovo bolo vidieť veľa talentu a na papieroch sa pod rukami študentov postupne rysovala realistická podoba modelu pred nimi.

Komplex škôl športu a umenia Pink Harmony

Študenti konzervatória a gymnázia PinkHarmony si pripravili na svoju prezentáciu hudobný program, ktorého nosnou časťou bol koncert skupiny Flow Fenomen.

Flow Fenomen

Stredná odborná škola drevárska

12.2.2014 – SOŠ drevárska Zvolen, ktorá je členom spracovateľov dreva SR a Slovenskej a priemyselnej komory si pripravila na svoju prezentáciu opäť program v podobnom duchu ako v 1. ročníku. Avšak programu bolo naozaj maximum z maxima a človek nevedel, kde sa má skôr pozrieť a po troch prezentáciách je toto najlepšia prezentácia tohoto ročníku.

Škola, ktorá má viac ako 90. ročnú tradíciu ponúka štúdijné odbory:  drevárstvo, nábytkárstvo, propagačná grafika, mechanik počítačových sietí a veľa ďalších  Medzi učebnými odbormi dominuje stolár, umelecký stolár a rezbár, čalúnnik a tesár.

Po stránke kultúrneho programu zahrala skupina Fortissimo, heligonkári, doplnený aj o majstrovské zručnosti majstra SR v Cyklotriale za rok 2008. V sprievodnom programe sa dalo zasúťažiť v zatĺkaní klincov, vŕtaní ručným kolovrátkom v, ktorej vyhralo dievča (vid foto) a v neposlednom rade sa konala súťaž v kreslení stoličky čiže v rámci propagačnej grafike.

Súťaž Zatĺkanie klincov 

Technická Akadémia Zvolen 

Technická akadémia – vznikla minulý školský rok zlúčením SPŠ Strojníckej a SOU Železničného a nájdete ju  na Švermovej ulici.

Tu v Europe okrem  ponuky študijných a učebných odborov, objasnenia procesu a podmienok vo vzdelávaní priblížili i mimoškolskú a krúžkovú činnosť.

V exhibičnom vystúpení okrem „amerických“ futbalistov  Patriots sa predviedli na vysokej športovej úrovni  členovia oddielu Taekwondo, ktorý trénuje Ing. Július Kostolný (2.dan).

Okrem toho sa tu predstavila hudobná skupina tvorená skoro všetko dievčatami.

Svoje formulové dieťa tu predstavil pán Matuška.

Najbližšie bude prezentovať svoju školu Gymnázium Mateja Bela

  • 27.2.014 – Gymnázium Mateja Bela
  • 4.3.2014 – Stredná priemyselná škola dopravná
  • 6.3.2014 – Gymnázium Ľudovíta Štúra
  • 11.3.2014 – Súkromná stredná odborná škola podnikania
  • 13.3.2014 – SOŠ hotelových služieb a obchodu

Fotografie

Ostatné videá

Fortissimo 

Článok a foto: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri