• Ne. máj 28th, 2023

Hľadanie riešenia alarmujúceho prieskumu Svetielka

protidrogove-dielo
Protidrogové dielo. Foto: ZV-podujatia.

V novembri minulého roka sa konala vo zvolenskej Europe v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám preventívna akcia pod názvom Spolu proti drogám s podtitulom Za zdravý život!

Hlavnými organizátormi tejto akcie boli – SCVČ (Mgr. Alena Ostrihoňová) a SZUŠ Heuréka (PaedDr. Marianna Solivajová) spolu s ďalšími partnermi.

Počas bohatého programu sa na tejto akcii pohybovali medzi návštevníkmi obchodného centra dievčatá – peer-aktivistky zo Svetielka a  oslovovali deti a mládež s otázkami o skúsenostiach s cigaretami, alkoholom  a drogami. Okrem toho si každý mohol na veľký bal papiera pracovne nazvaný  “protidrogové dielo” nakresliť alebo napísať na tému „Spolu proti drogám – za zdravý život!. “

V priebehu akcie bolo niekoľkokrát povedané, že výsledky prieskumu, ktoré robili peer-aktivistky zo Svetielka na náhodnej vzorke návštevníkov z radu študentov ako “protidrogové dielo” sa budú prezentovať na najbližšom podujatí.

A práve posledný deň mesiaca január 2014 pripadol na vyhodnotenie akcii Spolu proti drogám – Za zdravý život, ktorá sa konala v Kráľovskej sieni na Zvolenskom zámku  a bolo tam vystavené už spomínané dielo. Peer-aktivistky prezentovali výsledky ankety, následne potom prebehla verejná diskusia a hovorilo sa aj o aktivitách prevencie patologických javov.

Výsledky ankety – Spolu proti drogám – za zdravý život (spolupracovali: deti zo Svetielka v SCVČ Heuréka). Prezentáciu vypracovala: Michaela Majerová a výsledky predniesli: Nicole Michalčíková a Michaela Majerová

Respondenti:  

  • deti od 12 – 18 rokov – 58 žiakov, z toho 23 ZŠ a 25 SŠ, celkovo sa zúčastnilo prieskumu 20 dievčat a 28 chlapcov

Vzorka 48 žiakov vo veku od 12-18 rokov boli položené tieto otázky s týmito výsledkami:

  1. Kedy po prvýkrát si skúsil fajčiť? – v tomto smere sú si dievčatá a chlapci seberovní, ale v oboch prípadoch je tá veková hranica nízka
  2. Fajčíš? – 5 dievčat a 11 chlapcov potvrdilo, že fajčia a začali už od 12 rokov
  3. Chcel/a by si prestať fajčiť? – 3 dievčatá a 4 chlapci potvrdili, že by chceli prestať, ale zároveň je pozoruhodné, že práve chlapci chcú pokračovať vo fajčení aj naďalej
  4. Ochutnal/a si už alkohol?  – 17 dievčat a 26 chlapcov potvrdilo, že už ochutnali alkohol a 5 dievčat potvrdilo, že to bolo už v 12 -tich rokoch
  5. Bola si už opitá/ý -prišlo sa na to, že dievčatá majú väčšiu skúsenosť s alkoholom ako chlapci
  6. V koľkých rokoch si už bol/a opitý/a? – vid video
  7. Aký druh alkoholu si už ochutnal/a?  – pivo a tvrdý alkohol jednoznačne vedú, potom nasleduje Radler a víno
  8.  Máš skúsenosti s marihuanou? – je zaujímavé, že marihuana nemá obľubu v tomto vekovom rozhraní
  9. Máš skúsenosti s inými drogami? – opäť podobná situácia ako v predchádzajúcej otázke

Ostatné výsledky nájdete vo videu

Celá prezentácia dievčat na videu

V rámci verejnej diskusie povedali k téme pár viet Sanja Nikolov a Ing. Albín Geršič (OI Zvolen Západ), Mgr. Miroslav Marcinko (MsÚ-vedúci odboru školstva  Zvolen),  Mgr. Karin Fóglová ( výchovná poradkyňa a koordinátora prevencie), Mgr. Helena Janáková (POS Zvolen), Mgr.Ingrid Olvecká, PhDr.Lucia Kamarášová, PhD., a neskôr prišli Denisa Záchenská  (odbor rozvoja mesta) a inšpektor Jozef Michalík (MsP Zvolen).

Zhodli sa na tom, že je dobré, že niečo takéto sa podarilo zrealizovať a prieskum ako taký veľa naznačil. Bolo by však vhodné urobiť podobný prieskum vo väčšom meradle na školách, aby sa vedelo, ako je to v ostatných mestských častiach vo Zvolene.

Do diskusie sa zapojili aj deti, svojimi skúsenosťami, postojmi a názormi zaujala hlavne Adriana Šmigovská zo ZŠ Námestie mládeže a Emanuel Kucbel zo ZŠ Hrnčiarska.

Akciu aj napriek tomu, že si veľa ľudí nenašlo čas zúčastniť sa môžeme považovať za viac než hodnotnú pre širokú verejnosť. Dievčatám – peer-aktivistkám zo Svetielka sa podarilo vo výsledkoch upriamiť na dôležité fakty, ktoré rozhodne treba brať na vedomie a bude sa dané výsledky analyzovať.

Článok a foto: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri