• Ut. feb 7th, 2023

Interaktívna výstava Vedhračka v Europe

ByIMG_1979

feb 5, 2014 ,
vedecka-hracka_ZV
Vedecká hračka Zvolen.

TS – Na výstave „VEDHRAČKA – VYNÁLEZY“ sa môže každý návštevník bez ohľadu na vek a vzdelanie do vôle pohrať s vedeckými hračkami, ktoré jednoznačným spôsobom demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén (zákonitosť, jav, úkaz, princíp, …). Interaktívna výstava je prednostne určená žiakom základných a stredných škôl a rodinám s deťmi.

V centre každej hracej plochy na výstave je kópia nosného patentu alebo dizajnu z príslušnej oblasti fyziky. Jednoduché opisy a obrázky vedeckých hračiek a hlavolamov nesú ochrannú známku výrobcu či distributéra, alebo je v nich uvedená patentová značka štátu historického pôvodu či údaj o získaní hračky, resp. symbolom © je vyznačená ochrana autorským právom.

Súčasťou výstavy sú karikatúry vynálezov prevzaté z knihy Moussa, F.: Cartoons of Inventions (Geneve : 1997, International Federation of Inventors´ Associations) so súhlasom zostavovateľa. Návštevníkom sú k dispozícii aj info-materiály o ochrane duševného vlastníctva z Úradu priemyselného vlastníctva SR, v ktorom mala výstava premiéru počas Svetového dňa duševného vlastníctva 2013.

Logo výstavy, Möbiov prúžok z neodýmových guľôčok, je spojenie zásadného matematicko-geometrického modelu s relatívne novým vynálezom. Autorka námetu a scenára Ing. Beata Puobišová, predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka, zrealizovala výstavu na zariadení, ktoré podľa návrhu Ing. arch. Tomáša Sobotu vyrobili v banskobystrickom TWD, s. r. o., za spolupráce Ing. Kláry Kováčikovej (BA), Ing. Igora Kollárika (BA), JUDr. Nadeždy Haluskovej (BB), Andreja Goliana (BB) a Ing. Martina Zeleňáka (ZV).

Okrem hračiek, hlavolamov, neškolských fyzikálnych experimentov a optických klamov je na výstave aj mini-herňa (spoločenské hry o objavoch a vynálezoch, loto-matematika).
Interaktívna výstava VEDHRAČKA – VYNÁLEZY je v Europa SC vo Zvolene (1. poschodie pri výťahoch) otvorená denne od 11:00 do 18:00.

Kontakt:

VEDECKÁ HRAČKA, obč. združenie, Švermova 26, 974 04 Banská Bystrica;
Ing. Beata Puobišová, predsedníčka; tel.: +421 903 549 243;
e-mail: vedhra@pobox.sk; http://www.vedeckahracka.sk

Zdroj info (www.vedeckahracka.sk)

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri