• Po. jan 30th, 2023

Slávnostné otvorenie fitka na Laniciach

fitnes-v-prirode-lanice-zvolen-14
Slávnostné prestrihávanie pásky fitka v prírode. Foto: ZV-podujatia.

Rok 2013 vo Zvolene bol v znamení osláv 770. výročia obnovenia mestských výsad a počas jedného dňa odovzdala nadácia Vaše zdravie v zastúpení Erika Valoviča do rúk mesta darovaciu listinu v podobe detského ihriska 3D, ktoré sa nachádza na námestí SNP.

Ihrisko je dnes permanentne využívané a ide o veľmi úspešný projekt. Na tento úspech sa nadácia rozhodla nadviazať ďalším projektom pod názvom Fitnes v prírode.

Základnou myšlienkou projektu bolo vybudovať fitnes v prírode pre širokú verejnosť a tak premostiť príjemné prostredie s aktívnym pohybom. Na tento projekt bola vybratá lokalita Lanice, pre svoje prírodné prostredie, dostupnosť z centra a hlavne zo sídliska Zvolen Západ. Cieľom bolo tiež sprístupniť a „oživiť“ priestor budúceho mestského parku a vylákať ľudí von do prírody.

Deň odovzdania do užívania pripadol na piatok 11.4.2014 a tohto slávnostného aktu sa za nadáciu Vaše zdravie zúčastnil Ing. Erik Valovič a Jana Prímusová, ktorí odovzdali po slávnostnej reči primátorovi mesta Zvolen Ing. Miroslavovi Kuseinovi darovaciu listinu. Okrem toho si prišlo nové ihrisko nielen pozrieť, ale aj vyskúšať aj niekoľko detí, ktoré chodia do IX. ZŠ na sídlisku Západ.

Slávnostnej reči sa ujal Ing. Erik Valovič, ktorý povedal, že sa podarilo zrealizovať to, čo sme pred rokom 1. júna avizovali s pánom primátorom a to je otvorenie fitka v prírode. Nebolo to ľahké dať dokopy sumu pomaly 10 000€, ale vďaka 2%, občanom a podnikateľom a hlavne aktivite predsedkyne Jany Prímusovej sa podarilo dať tieto peniaze dohromady. Spoločne s mestom a s vedením mesta sme zrealizovali túto, myslím si na začiatok veľmi peknú aktivitu a toto fitko v prírode, ktoré má slúžiť deťom  a občanom mesta Zvolen. Verím, že nadácia Vaše zdravie zasiala toto semiačko na to, aby sa mohlo rozvíjať, lebo verím, že toto je len začiatok a chcem poprosiť znova mesto a všetky subjekty, aby sa ku nám pridali a pomohli rozvíjať túto záležitosť.

Pán primátor Ing. Miroslav Kusein po odovzdaní darovacej listiny povedal, že je rád, že vo Zvolene pôsobí takáto nadácia, pretože vzájomná spolupráca s ich tímom vždy bola dobrá. Ako ďalej povedal, verí, že to semiačko bude rásť, nakoľko sa snažíme, aby deti, ale aj celá verejnosť využívala svoj voľný čas či už v lete alebo zime aktívne športom. Následne potom sa prestrihávala obligátna páska, ktorú prestrihávali aj deti.

Slávnostné odovzdávanie Fitnes v prírode

Ešte pripomeňme, že celkové náklady projektu boli v objeme 11 533 EUR, z toho nadácia Vaše zdravie poskytla financovanie vo výške 9 184 EUR a mesto spolufinancovalo projekt vo výške 2 349 EUR.

Čo sa tu dá nájsť a vyskúšať a pre koho je to určené?

Zostava cvičiacich prvkov obsahuje 10 komponentov na precvičovanie rovnováhy a pre posilňovanie rôznych svalových skupín. Obsahuje kladiny, skákadlá, hrazdy, šplhadlá. Zariadenia sú určené pre všetky vekové kategórie detí a dospelých, pri cvičení sa využíva váha vlastného tela, podľa vlastnej kondície si môže každý užívateľ zvoliť spôsob cvičenia a relaxu.

O nadácii Vaše Zdravie

Nadácia Vaše zdravie pôsobí v regióne Zvolena už 14 rokov. Jej aktivity sú zamerané na podporu zdravého životného štýlu hlavne u detí a mládeže v regióne Zvolen. Nadácia VAŠE ZDRAVIE financuje projekty z výberu 2% a z darov fyzických a právnických osôb. Cieľom nadácie je zafinancovať prvotnú myšlienku a realizovať ju. Pokiaľ sa ukáže, že myšlienka bola správna a občania majú z tejto investície úžitok a radosť, je snaha motivovať Mesto ako aj občanov a firmy v meste Zvolen na ďalší rozvoj, ale už s ich finančným zainteresovaním. Riaditeľom nadácie je Ing. Erik Valovič a predsedkyňou je Jana Prímusová.

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka