• Po. feb 6th, 2023

Zmena rétoriky štatutárov HKM Zvolen nepriniesla želané ovocie

mesto-zvolen-vs-hkm-zvolen
Na zasadnutí sa po celú dobu vecne argumentovalo, ale veľakrát tu bol aj monológ. Foto: ZV-podujatia

Nová hokejová sezóna nezadržateľne klope na dvere a aj napriek tomuto faktu, ako aj dvom stretnutiam nie je vôbec jasné, či sa vôbec niekto dostane tento rok na ľadovú plochu.

Príčina problému je v tom, že štatutárni zástupcovia hokejového klubu HKM Zvolen, ktorí spravujú dotácie vo forme peňazí od mesta Zvolen vyhlásili, že daný objem 360 000 € je nedostačujúci na vykrytie nákladov a potrebujú ďalších cca 70 000 €.

Tomuto všetkému najskôr predchádzal list, ktorý bol odoslaný 19.5.2014 vedením HKM Zvolen primátorovi mesta Zvolen Ing. Miroslavovi Kuseinovi. Následne  sa 2.7.2014 konalo v priestoroch Zimného štadióna vo Zvolene stretnutie s predstaviteľmi HKM o situácii v klube, na ktorom sa diskutovalo o momentálnej situácii. Článok a videá  nájdete na tejto stránke a pomôže Vám k dotvoreniu obrazu o situácii.

Nakoľko ani toto stretnutie neprinieslo želané ovocie, ďalšie stretnutie, tentokrát na pôde Mestského úradu sa konalo v pondelok 14.7.2014, pred občanov predstúpil aj primátor mesta Zvolen Ing. Miroslav Kusein.

Pred cca 50 občanov predstúpili a o  katastrofickej situácii hovorili za HKM Zvolen Ing. Dušan Mráz (predseda dozornej rady), Ing. Jaroslav Kanka (predseda predstavenstva) a Milan Čanky (člen predstavenstva) všetci z HKM Zvolen a za mesto Zvolen kontrovali Ing. Miroslav Kusein (primátor mesta Zvolen), Mgr. Juliana Kochlicová Ištóková (vedúca odboru rozvoja mesta) a Ing. Stanislav Jalakša.

Samotné stretnutie malo za úlohu, aby mesto Zvolen dostalo od kompetentných štatutárov  HKM Zvolen odpovede na otázky, týkajúce sa momentálnej situácie a zároveň, aby sa občania vyjadrili k tomu, ako to oni  samotní vidia a v čom vidia značné problémy.

Na margo tohto stretnutia sa dá povedať len jedno. Rétorika štatutárov HKM sa niesla v tom istom monológu ako na Zimnom štadióne, ale diktátorské jednanie ohľadne nárokovania si nejakej čiastky sa už nekonalo.

Za veľké plus sa dá považovať postoj primátora mesta Zvolen, ktorý si nielen vypočul občanov, ale aj vecne argumentoval a oponoval v určitých bodoch štatutárom HKM.

Toto vyše dvojhodinové stretnutie neprinieslo žiadne rozhodnutie, ale pokiaľ je zmluva medzi mestom a HKM Zvolen do konca roka 2014 dá sa predpokladať, že asi sezóna začne, ale to či tak naozaj bude, to sa ukáže už naozaj čoskoro.

Viac info nájdete vo videách z tohto zasadnutia a danú situáciu, ktorá momentálne panuje budem ešte sledovať.

1. časť video záznamu – ostatné už onedlho

2. časť

3. časť 

Článok, foto a video: Ján Števonka. 

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri