• Po. feb 6th, 2023

Slávnostné otvorenie Štúrovej ulice

sturova-ulica-zvolen-1
Štúrova ulica po rekonštrukcii. Foto: ZV-podujatia.

Dnes 31.7.2014 sa pri Gymnáziu  Ľudovíta Štúra za účasti významných hosti primátora mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina a Mgr. Magdalény Dobišovej generálnej riaditeľky firmy SKANSKA SK, konalo slávnostné prestrihnutie pásky zrekonštruovanej Ulice Ľudovíta Štúra.

Prestrihnutie pásky bolo len formálnou záležitosťou potvrdzujúcou úspešné dokončenie celého úseku cesty od námestia po gymnázium, čo je cca 750 metrov.

Prvý úsek cesty bol pred mesiacom daný do prevádzky, ale posledný úsek,  cca 150 metrový spôsobil, že sa dokončenie cesty zdržalo o ďalší mesiac.

Cesta, ktorá za posledných XY rokov spôsobovala vrásky ľudom, denno- denne tadiaľ prechádzajúcim je konečne zrekonštruovaná. Možno sa bude niekto pozastavovať nad tým, že v podstate sa okrem nového koberca  nič nezmenilo, rozhodne však tento úsek cesty zlepší komfort cestovania od mesta až na priľahlé sídlisko Západ.

O rekonštrukcii od samého začiatku.

Slávnostné otvorenie Štúrovej ulice

Samotná projektová dokumentácia na rekonštrukciu Ul. Ľ.Štúra bola spracovaná už v roku 2010, avšak až v tomto roku mesto Zvolen vo svojom rozpočte vyčlenilo finančné prostriedky.

Po vyhotovení projektu bola vyhodnotená cena na rekonštrukciu v hodnote 1 068 370 €. V rámci verejného obstarávania s použitím elektronickej aukcie bola vysúťažená cena 623 330,95 €. Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť SKANSKA SK a.s. Bratislava.

Práce na rekonštrukcii Štúrovej ulice sa začali realizovať už koncom februára 2014. V rámci rekonštrukcie ulice sa uskutočnila aj rekonštrukcia verejného vodovodu, ktorú realizovala StVPS a.s. Banská Bystrica z vlastných finančných prostriedkov. Počas rekonštrukcie ulice došlo k vyvolanej investícii na prekládke VN káblov v úseku od Ulice Janka Kráľa po ulicu Kimovskú. Dôvodom nutnej prekládky bolo, že v súvislosti s rozšírením komunikácie v predmetnom úseku sa pôvodné VN káble umiestnené v zelenom páse dostali do telesa cesty a vlastník káblov SSE, a. s. Žilina trval na ich prekládke. Po viacerých rokovaniach došlo k dohode o združení investícií medzi Mestom Zvolen a SSE, a.s. Žilina a prekládka VN káblov sa zrealizovala. Táto vyvolaná investícia však mala vplyv na posunutie termínu ukončenia rekonštrukcie. Zmluvný termín ukončenia prác na rekonštrukcii Ulice Ľ. Štúra bol 30.6.2014 a v dôsledku už spomenutej vyvolanej investície sa termín posunul o jeden mesiac. Zdroj: Zvolen.sk

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri