• Ut. feb 7th, 2023

1. ročník podujatia Cyklojazda a pochod SNP

ByIMG_1979

aug 12, 2014 , , ,
Foto: ZV-podujatia.

Únia vojnových veteránov SR, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov OblV. Zvolen, Zväz vojakov SR-Klub Zvolen majú česť Vás pri príležitosti osláv 70. výročia SNP dňa 29. augusta 2014 pozvať na 1. ročník podujatia Cyklojazda a pochod SNP.

Zvolen – Sliač – Veľká Lúka – Hronsek – Vlkanová – Banská Bystrica

Zraz účastníkov je na Nám. SNP Zvolen 29.8.2014 od 7:45. Program bude otvorený krstom publikácie o oslobodení mesta Zvolen a položením venca k Pamätníku SNP. Účastníci položia vence aj pri Pamätníku 1. svetovej vojny v Sliači, pri Pamätnej tabuli SNP v Hronseku a na záver pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici v rámci ústredných osláv SNP. Pre účastníkov pochodu je cieľ v Sliači, kde je na ihrisku Základnej školy od 9:30 do 11:00 hod. pripravený kultúrny program.

Podujatie podporili: Stredisko kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen, Veliteľstvo VzS OS SR Zvolen, Zmiešané krídlo Otta Smika Sliač, mestá Zvolen, Sliač, Banská Bystrica a obec Hronsek a Vlkanová.

Program 

  • 7:45 – registrácia, zhromaždenie účastníkov nám SNP Zvolen
  • 8:00 – krst publikácie o oslobodení mesta Zvolen
  • 8:15 – položenie venca
  • 8:25 – štart cyklojazdy Zvolen – Sliač
  • 9:00 – položenie venca Sliač
  • 9:05 – pokračovanie smer Veľká Lúka – Hronsek
  • 9:45 – položenie kvetov v kaštieli Hronsek
  • 9:55 – pokračovanie smer Vlkanová, Iliaš, Banská Bystrica
  • 11:00 – ukončenie Cyklojazdy s odovzdaním účastníckych listov v parku pri Pamätníku SNP a pripojenie sa k oslavám

Upozornenie!!!!!

Dňa 29.08.14 o 13,45 hod. uskutoční na vojenskom cintoríne sovietskej armády pietny akt položenia vencov pri príležitosti 70. výročia SNP, ktorý bude sprevádzaný ruským speváckym súborom „Alexandrovci“, za účasti ministra obrany Ruskej federácie.

snp-70-zvolen

cyklojazda-a-pochod-snp-2014

Článok: Ján Števonka. Zdroj info (moja šikovnosť)

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri