• So. dec 9th, 2023

Detská konferencia bola aj o problémoch dneška

Autor IMG_1979

nov 27, 2014 ,
community-of-fools-2
Community of Fools. Foto: ZV-podujatia

Vo štvrtok 20.11.2014 sa konal v aule IX. ZŠ na sídlisku Západ  v poradí už VI. ročník detskej konferencie pod titulom Križovatky šťastia 2014, ktorý zorganizovala IX. ZŠ Námestie mládeže, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, SCVČ a SZUŠ Heuréka, XI. ZŠ na sídlisku Západ a toto všetko pod záštitou Mesta Zvolen.

Detská konferencia bola preventívnou akciou, ktorou sa pomáha predchádzať tomu nebezpečnému, čo nás môže ohroziť.  VI. ročník Detskej konferencie s názvom Križovatky šťastia na XVIII. ročníku vedomostného kvízu upriamuje pozornosť na súčasné problémy mladých ľudí a orientuje ich na zmysluplné voľnočasové aktivity.

Témami podujatia boli: „Akí sme a čo nás baví“ a „Pokušenia súčasnosti“. Preventívna akcia bola primárne určená pre žiakov 7. ročníka ZŠ, ich učiteľov a dospelých účastníkov, ktorí aktívne pracujú s deťmi a mládežou.

Kapitoly – postupne budú aj ostatné veci (momentálne úvod, prezentácie a program)

Program konferencie pozostával z prezentácií pripravených peer-aktivistami a zo žiackych príspevkov, kultúrneho programu ZŠ Námestie mládeže, vedomostného kvízu, vyhlásenia výsledkov kvízu. Počas prestávky si bolo možné pozrieť práce výtvarnej súťaže, prezentácie kníh Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene ako aj vyskúšať prístroj Smokerlyzer,  čiže meranie CO vo výdychu z Regionálneho ústavu zdravotníctva vo Zvolene.

Medzi oficiálnymi hosťami, ktorí prišli podporiť túto akciu bola Mgr. Miriam Rašnerová z odboru školstva, preventisti: inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene, nadporučík Mgr. Ladislav Lietava z Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR vo Zvolene.

Detskú konferenciu moderovala už dobre zohratá dvojica Alica Krnáčová a Emanuel Kucbel a po prestávke Mgr.Helena Janáková z POS Zvolen (Podpolianskeho osvetového strediska) moderovala kvíz. Odborní lektormi vedomostného kvízu: Sylvia Tichá z CPPPaP, Ladislav Lietava z OR PZ,Jozef Michalík z MsP Zvolen.

Samozrejme nemohol chýbať vedomostný kvíz a veľa bohatého sprievodného programu, v úvode sa predstavila fantastická mládežnícka kapela Community of Fool, ale všetko poporiadku.

Poďme teda na úvod začať príhovormi a to konkrétne riaditeľky tunajšej ZŠ Mgr. Ľubici Tomčíkovej a   víceprimátora mesta Zvolen Mgr. Juraja Družbackého.

Otvorenie konferencie – Mgr. Ľubica Tomčíková

Príhovor Mgr. Juraj Družbacký

Fotografie