• Št. mar 30th, 2023

V parku Višňovského sa konalo spomienkové stretnutie 82. výročia Zvolenského manifestu

ByIMG_1979

okt 19, 2014 , , ,
82-vyrocie-zvolenskeho-manifestu
Spoločná fotografia na pamätníku Zvolenského manifestu. Foto: ZV-podujatia.

Vo štvrtok 16.10.2014 v Parku inžiniera Štefana Višňovského položili  kyticu kvetov k pamätníku Zvolenského manifestu predstavitelia SNS, Matice Slovenskej a hlavní predstavitelia mesta Zvolen a tak si uctili 82. výročie Zvolenského manifestu.

Je tomu už 82 rokov, čo sa vo Zvolene stretli 16.10.1932 Andrej Hlinka a Martin Rázus, aby spojili slovenské národné sily. Výsledkom tohto stretnutia bol tzv. Zvolenský manifest, ktorý bol predstavený tisícom obyvateľov Zvolena a jeho blízkeho okolia.

Po odspievaní slovenskej hymny a hymnickej piesne Aká si mi krásna v podaní Zvolenského spevokolu sa mikrofónu ujal Ing. Igor Šufliarsky, ktorý v úvode pozdravil všetkých Zvolenčanov a zároveň privítal vzácnych hostí – Ing. Jaroslava Bašku (prvý podpredseda SNS), Stanislava Kmeca (generálny manažér SNS), Štefana Tureka (podpredseda krajskej rady SNS B.B), Mgr. Mareka Hanuska (tajomník Matice Slovenskej), Branislava Husára (predseda miestneho odboru Matice Slovenskej) a za mesto Zvolen Mgr. Juraja Družbackého, Mgr. Alžbetu Staníkovú a primátora mesta Zvolen Ing. Miroslava Kuseina.

Povedal pár slov k tomu, čo sa udialo pred 82 rokmi v meste Zvolen. Pán Hlinka s pánom Rázusom, dvaja veľkí predstavitelia dvoch autonomických strán Slovenska prijali Zvolenský manifest –  dokument, ktorý v súčasnej dobe má veľa čo povedať aj nám, lebo všetkých 14 bodov, ktoré tam boli sa naplnili. Prvý bod, ktorý je napísaný aj na priečelí pamätníka sa naplnil. Pamätník sme vybudovali pre nás Zvolenčanov a aj ako  odkaz pre naše deti,  aby si pripomínali to, čo sa vo Zvolene v tej dobe stalo. V dobe, keď mal Zvolen  iba 13-15 tisíc obyvateľov  prišlo na námestie 15-20 tisíc ľudí.  Hlinka s Rázusom sa zišli vo vtedajšom hoteli Grand a tam prijali manifest.

Primátor mesta Zvolen povedal, že je pekné, že tu dnes stojíme a je to zásluha SNS, že máme tento pamätník, ktorý nám pripomína udalosti z roku 1932. Prikláňam sa k tomu, že právne veci nech sú v rukách Slovenska, sme Slováci, buďme na to hrdí, myslím si, že je to odkaz do budúcna, ktorý platí aj v tejto dobe. Aj keď sme súčasťou Európskej únie, nikto za nás rozhodovať nebude. Môže nám niekto pomôcť, poradiť, ale musíme si svoju politiku držať my v rukách našich správnych. A mňa teší, že sa tí dvaja páni takmer pred 90-timi rokmi zišli a dokázali si podať ruku preto, aby spoločne bojovali za to, čo je lepšie pre Slovákov a vydržme v tom aj my.

Posledný príhovor mal Mgr. Marek Hanuska z Matice Slovenskej, ktorý povedal, že pred  takmer 90-timi rokmi sa vo Zvolene zišlo veľké množstvo ľudí, predstavitelia dvoch politických strán a  dnes nás tu nie je ani 15 000 ani 500. Dnes by sme mohli povedať, že túto pamätnú udalosť si pripomína len jedna politická strana a pritom na Slovensku ich máme množstvo a majú myslím si mnohé rovnaký program ako mali Štúrovci, rovnaký ako Hlinka s Rázusom  a rovnaký,  ako súčasní predstavitelia našej SNS. Je to program, ktorý bojuje za náš národ, pretože tak ako pred 150-timi rokmi  je tu snaha brať nám akoby to, čo je naše a pokladať nás len za sluhov. Ja teda chcem všetkých vyzvať,  aby o rok tu nestáli iba zástupcovia Matice Slovenskej, zástupcovia SNS, ale snáď aj zástupcovia iných strán. Trochu ma mrzí, že Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá sa tiež hlási k Hlinkovmu odkazu si ako svoje hlavné logo na webovej stránke dala bojovať odvahou proti systému. Nestotožňujem sa s tým, myslím si, že by sme  mali mať ciele bojovať za niečo a nie proti niečomu.

Na samotný záver položili prítomní kyticu kvetov na pamätník a všetci si vystúpili na pódium pamätníka. Na záver zaspieval Zvolenský spevokol skladbu Kto za pravdu horí.

O Zvolenskom manifeste

Zhromaždenie vo Zvolene v r. 1932 a na ňom prijatý manifest oznámili svetu doma i v cudzine, že pod Tatrami žije národ, ktorému sa upiera právo vysloviť pravdu o ňom samom, pravdu o tom, že je národom svojbytným a samostatným, že tvorí národnú osobitosť, a že má podľa prirodzeného práva nárok na vlastný štát. Našou povinnosťou nie je iba “pripomenúť si a uctievať“, ale najmä pokračovať vo veľkých činoch našich predchodcov – našich predkov.

O pamätníku

Slovenská Národná Strana 12 rokov bojovala,  kým sa presadilo vybudovanie tohto diela. Nakoniec to  však v roku 2008 17 poslancov mesta schválilo a vďaka mestu Zvolen ako investora sa vybudoval pamätník s tým, že peniaze naň zabezpečila SNS v plnej výške. Zvolenčania získali nielen pamätník, ale aj skrášlenie parku a okolia.

Video 

Fotografie

Článok: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri