• Št. nov 30th, 2023

Veľké stretnutie mimovládok s primátorkou

Autor IMG_1979

feb 7, 2015 , , ,
stretnutie-mimovladok-zvolen
Stretnutie sa nekonalo za okrúhlym stolom ale v priateľskom duchu. Foto: ZV-podujatia

Veľké stretnutie mimovládnych organizácii s primátorkou mesta Lenkou Balkovičovou, ktoré prinieslo čerstvý vietor do plachiet a vykreslilo kontúry do najbližšieho obdobia.

Toto stretnutie sa konalo vo štvrtok 5.2.2015 v obývačke Občianskeho centra OKO na sídlisku Západ a zúčastnilo sa ho viac ako 10 zástupcov organizácií (ďalej len MVO), ktorí v diskusii predostreli svoj názor na momentálnu situáciu v meste Zvolen.

Čo sa počas večera preberalo

Po úvodnom predstavení každej MVO sa k slovu dostala Lenka Balkovičová, ktorá predstavila svoju víziu toho, čomu treba venovať patričnú pozornosť v meste Zvolen.

Pripomenula aj to, že v podstate každá mestská časť má svoje problémové špecifiká a práve tie treba brať do úvahy a venovať im samostatnú pozornosť.

Najproblematickejšie je nerovnomerné prerozdelenie financií kultúra VS šport, kde je najviac tŕňom v oku HKM Zvolen, ktorý dostáva štedrú dotáciu vo výške 360 000 € a v závere roka mu bolo ešte odklepnutých ďalších viac ako 30 000 €.

Veľká časť tejto položky ide na energie a viac ako 100 000 € ide, lepšie povedané má ísť na mládež, čo už viackrát bolo povedané aj rodičom detí, ale rozhodne to nie je tak.

Primátorke sa podarilo aspoň na začiatok dohodnúť sa na poskytnutí štadióna v určitých dňoch na korčuľovanie pre verejnosť a v budúcnosti by to malo byť možné už od začiatku sezóny.

Na lepšie zistenie toho, čo je pre občanov mesta potrebné je možné vytvoriť anketu, ktorá bude distribuovaná do schránok a podľa výsledku sa dajú určiť priority.

Počas diskusie sa prišlo aj na pálčivý problém centier voľného času, nakoľko nie je možné, aby jedno dieťa bolo vedené vo viacerých naraz.

A bolo toho podstatne viac.

Rozhodne toto stretnutie sa dá hodnotiť ako veľmi prínosné už len v tej rovine, že primátorka mesta sa živo zaujíma o dianie a je otvorená na širší dialóg. Je toho veľa čo riešiť, ale samotná cesta sa už začala stavať a už onedlho bude ďalšie stretnutie, na ktorom sa ešte viac prehodnotia ďalšie problémy.

Článok a foto: Ján Števonka