• St. dec 6th, 2023

Jarné čistenie v meste štartuje už v závere marca

Autor IMG_1979

mar 3, 2015 , ,
i_1036867
Kontajner

Vo všetkých mestských častiach bude tiež prebiehať čistenie parkovacích miest. Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel aby v dané dni v čase od 8,00 hod do 18,00 hod odstavili svoje vozidlá tak, aby parkoviská a odstavné plochy boli v daný čas úplne prázdne z dôvodu dôkladného vyčistenia čistiacou technikou.

V prípade zmeny termínu čistenia z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok upozorníme obyvateľov oznamom s upraveným termínom na vchodoch bytových domov.

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné čistenie v dňoch 20.3. – 27.4.2015

MČ III. – Tepličky, Stráže 20.03. – 23.03.2015

  • Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická, Novozámocká, Stráže 7-13,

MČ VI. – CMZ západ 23.03. – 30.03.2015

  • 23.03. – 26.03.2015 – Uramova, Pod holým brehom, , Vansovej pri Stavoprojekte, Vansovej 35, Bystrický rad 34, Nám. Slobody 20, Nám. Slobody 11-17, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Bystrický rad 5-13,
  • 26.03. – 30.03.2015 – Balkán pri ČS, križovatka ul. Študentskej a Štefánika, Krupinská cesta, Dobronivská cesta, Masarykova 52, Balkán 35, križovatka ul. J. Kráľa a M.M. Hodžu, Jilemnického pri ZŠ, Kubániho,

MČ IV. – Podborová, Borová Hora 30.03. – 02.04.2015

  • Partizánska, Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová,

MČ II. Zlatý Potok, Bakova Jama, Lukové, Zolná 07.04. – 13.04.2015

  • Prachatická bl.10, Prachatická bl. 16, Prachatická bl. 43, M. Rázusa – parkovisko nad Centrumom voľného času, M. Rázusa bl. 6, Centrum bl. 36, A. Hlinku – pri výškových, A. Hlinku pri garážach, A. Hlinku – konečná MHD, A. Hlinku 31 – pod cintorínmi, Lukové – za kultúrnym domom, Lukové 76, Zolná – Zolnianska cesta, Zolná – Povstaleckých letcov 22, Bakova Jama,

MČ V. – CMZ východ 13.04. – 20.04.2015

  • 13.04. – 16.04.2015 – Družstevná 35 vo dvore, Sokolská – oproti sklenárstvu IGLAS, 1. mája pri MŠ, Farkaška pri potravinách Jednota, Bernolákova, Slnečná, križovatka ulíc Komenského a Podjavorinskej, Ferienčíkova, križovatka ul. Bottovej a Chalúpkovej, križovatka ul. Kalinčiakovej a Hurbanovej,
  • 16.04. – 20.04.2015 – križovatka ul. Švermovej a Bottovej, križovatka ul. Elektrátenskej a Somolického, križovatka ul. Šoltésovej a Švermovej, Švermova 12, križovatka ul. Družstevnej a Kukučínovej, križovatka ul. Šoltésovej a bratov Veselovcov, križovatka ul. Môťovskej a Železničnej, Hronského 15 – pri nadjazde,

MČ I. – Sekier, Lipovec, Záhonok, Môťová, Kráľová, Sekier dolina 20.04. – 27.04.2015

  • 20.04. – 23.04.2015 – Nižovec, Školská 68, križovatka ul. 11.marca a Na Hrádok, Obrancov mieru 38, križovatka ul. Pribinovej a Obrancov mieru, Topoľová oproti potravinám, Dolná Kolónia, križovatka ul. Školskej a F. Hečku, križovatka ul. M. Nešpora a MDD, križovatka ul. 11. Marca a Školskej, Pribinova-Nábrežie, Kráľová – pri cintoríne, Sekier dolina – bývalý obchod, Lučenecká cesta 20, Lučenecká cesta 15,
  • 23.04. – 27.04.2015 – Okružná 19-27 , Gagarinova, Jašíka, Pribinova 93, M. Bellu, Fullu 13, Asmolovova 29, Asmolovova 22, gen. Svobodu 23, gen. Svobodu 25, gen. Svobodu 28, Záhonok 1-11, Záhonok 13-15, Záhonok 35, Malinovského,

Zakazuje sa:
– prepĺňanie veľkoobjemových kontajnerov a ukladanie odpadov vedľa nich
– do veľkoobjemových kontajnerov ukladať celé kusy nábytku
Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí:
– konáre, bioodpad
– elektroodpad, pneumatiky – možnosť odovzdania do zberného dvoru

Zdroj info (zvolen.sk)

Článok: Ján Števonka.