• Ut. feb 7th, 2023

Svetový deň vody 2015

ByIMG_1979

mar 20, 2015 ,
DEN-VODY-2015
Deň vody 2015

TS: 22. marec,  vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Svetový deň vody, je  príležitosťou  na organizovanie aktivít, ktoré majú smerovať k podpore informovanosti verejnosti o význame vody pre ľudské bytosti a ekosystémy  ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny.

Mottom tohtoročného Svetového dňa vody je  „Voda a udržateľný rozvoj“ a cieľom je poukázať na vzájomnú súvislosť a prepojenie vody a udržateľného rozvoja.

Zvolen 22.3.2015 – Námestie SNP

Svetový DEŇ VODY sa neúprostne blíži, prekonajme spolu SLOVENSKÝ REKORD V HROMADNOM PITÍ VODY.

Rekord sa uskutoční:  Námestie SNP Zvolen 22.3.2015 o 14:00 hod

Príď podporiť Svetový deň vody a aktívne sa zapoj do pokusu o prekonanie rekordu. Staň sa súčasťou tvorby ZVOLENSKÝCH DEJÍN a SLOVENSKEJ HISTÓRIE

Vďaka tvojej účasti na rekorde podporíš dobrú vec a získáš:

  • zľavovú poukážku na rozbor vody

  • fľašu alkalickej vody /voda s pH 9,5/

  • poradenstvo v oblasti vody

K oslave vody sa pripája aj  Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. organizovaním podujatí pre školy a širokú verejnosť.

Veľký záujem zo strany verejnosti zaznamenáva každý rok ponuka bezplatnej analýzy vzoriek pitnej vody z individuálnych zdrojov (domových studní) na dusičnany, ktorých obsah je jedným z najčastejšie prekročených ukazovateľov zhoršenej kvality vody používanej na pitné účely.    V akreditovaných laboratóriách v Banskej Bystrici, v Lučenci a v Prievidzi môžu zákazníci  Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. odovzdať vzorky vody zo studní  23. marca 2015 (usmernenie k analýze je na stránke http://www.stvps.sk).

Ochutnávka vody, informácie o vode vo všetkých podobách, „vodné“ hravé aktivity to všetko   bude pripravené pre návštevníkov obchodného centra Europa v Banskej Bystrici  22. marca 2015 od 10.00 hod. do 17.00 hod. Od 22. marca do 30. marca 2015 bude v Banskej Bystrici v priestoroch obchodného centra Europa  pre verejnosť sprístupnená výstava „Voda je život“, ktorá má sprostredkovať informácie o vode potrebné na to, aby sme uvedomili jej význam pre život. Výstava je realizovaná  v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

Pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť ponúkame  v marci už tradične možnosť exkurzií do objektov čistiarní odpadových vôd a úpravní vôd .

DEN-VODY-2015

 

TS: Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s