• Pi. feb 3rd, 2023

O školskej architektúre pútavo na zámku rozprávala Viera Dlháňová

viera-dlhanova
Viera Dlháňová. Foto: ZV-podujatia

Pri prechádzke mestom sa veľakrát človek ani len nepozastaví nad architektúrou budov a nie že by to ešte viac vo svojich myšlienkach rozoberal. Keď Vám ale niekto niektoré veci odborne vysvetlí, zaraz zmeníte optiku a pohľad na svet.

 Tou osobou bola kurátorka Zbierky architektúry Viera Dlháňová, ktorá vo štvrtok 30.4.2015 vysvetlila architektúru školských stavieb na Slovensku vo svojej prednáške v rámci podujatia prednášok, ktoré sa konajú v SNG Zvolenský zámok

Kurátorka Dlháňová sa nezaoberala prioritne len architektonickou štúdiou projektov Vladimíra Dedečka, ktorého jasná črta je viditeľná vo Zvolene nielen na budove TUZVO ale aj ďalších, ale vo svojom výklade rozumnou formou vysvetlila aj rôznorodé tipy škôl,  čo do architektonického vnímania.

 Jednou z úloh a priorít povojnovej architektúry na Slovensku bolo okrem iného aj vyriešenie problémov dovtedajšej školskej výstavby. Krajina sa ešte v 50. rokoch potýkala s akútnym nedostatkom školských objektov a s hygienicky nevyhovujúcimi priestormi, ktoré v mnohých prípadoch existovali ešte ako relikty z čias monarchie.

 V druhej polovici 50. rokov a počas nasledujúceho decénia zohrával významnú rolu v tejto oblasti školský ateliér Štátneho projektového ústavu na čele s architektmi Vladimírom Dedečkom a Rudolfom Miňovským, ktorí do projektovania všeobecno-vzdelávacích, stredoškolských a neskôr i vysokoškolských inštitúcií zaviedli tzv. pavilónový typ škôl, budovaný na princípoch nového rozvoľneného urbanizmu.

 Po cca hodinovej prednáške sa rozprúdila ešte neformálna diskusia, nakoľko táto téma dosť prítomných zaujala a boli ešte hladní po ďalších informáciách.

Článok a foto: Ján Števonka