Samospráva je platformou pre sieťovanie organizácií

socialne-stretnutie-1

. Foto: Zdroj TS

TS: V stredu 15.10. sa na Mestskom úrade vo Zvolene stretlo 35 zástupcov 22 subjektov pracujúcich prevažne na území mesta v sociálnej oblasti. Išlo predovšetkým o členov organizácií, zariadení, škôl či neziskových subjektov. Bolo to prvé stretnutie svojho druhu. Cieľom stretnutia, ktoré sa konalo na podnet Odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny bolo sprostredkovať kontakt medzi jednotlivými subjektmi a umožniť vzájomnú spoluprácu. „Niekedy máme problémy, v ktorých si sami nevieme poradiť. Takto si môžeme spoločne pomôcť,“ vysvetlila vedúca odboru Mária Koreňová. Ako dodal riaditeľ 6. ZŠ M. Rázusa Ondrej Kanka, mnohé z prítomných organizácií pracujú predovšetkým v oblasti prevencie. „Určitým javom v spoločnosti je dobré predchádzať, preto je dobré spolupracovať. Aby sa nestali.“ On sám zdôraznil význam sociálnych pracovníkov pod hlavičkou škôl, ktorí by mali mať miesto zaistené štátom a nielen krátkodobými projektmi.

Sociálny pracovník môže totiž včas odhaliť a riešiť problémy v rodinách, ktorých dôsledkom je často problémové správanie detí či evidentne zlé výsledky v škole. „Aby sa dieťa mohlo smiať, potrebuje rodiča, ktorý je v pohode,“ vyjadrila sa Katarína Paľovová, ktorá pracuje v centre Návrat. Návrat v Banskej Bystrici, ktorý pôsobí aj na území Zvolena, má za úlohu kooperovať s celými rodinami, umiestňovať deti do náhradných rodín alebo späť k rodičom. „Sieťujme sa, lebo nikto sám nezachráni svet,“ dodala Paľovová.

V sociálnej práci je dôležité pracovať s celými rodinami. Erika Ivanová zo Špeciálnej ZŠ vo Zvolene spoluprácu s rodičmi vyzdvihla. „Je to čoraz lepšie. Chodíme do rodín, spolupracujeme s políciou,“ vysvetľovala prítomným. Ako dodal Ondrej Kanka:„ Rodiny, ktorým chceme pomôcť, musia chcieť sami. Niekedy sa ukáže, že rodina napríklad nemá záujem o vzdelanie pre dieťa.“ Vzdelanie je pritom najdôležitejšie. Viaceré z prítomných organizácií apelujú práve na to.

Dobrým  príkladom je komunitné centrum na Balkáne Romano Jilo, ktoré organizuje široké spektrum aktivít pre celé rodiny. Doučovanie, diskusie, športové udalosti, premietanie, spoločné upratovanie, tanečno-dramaturgický krúžok, a mnohé ďalšie aktivity, ktoré centrum realizuje, tak ukazujú cestu, akou možno v sociálnej práci ísť. Práve folklórny súbor Romano Jilo, ktorý v tomto centre vznikol predviedol niečo zo svojho umenia aj prítomným hosťom. „Nie je to len nejaké poskakovanie, ale tvrdá drina,“ odkázala Koreňová na margo videného. Deti z centra zahrali krátke divadlo s pesničkami a tancom. Niekomu mohlo pripadať obyčajné, ale v tento chladný októbrový deň prinieslo na MsÚ radosť a veselú atmosféru. A možno o tom je práve práca sociálnych pracovníkov – tvrdú drinu nie vždy vidieť navonok, ale výsledkom by mali byť šťastnejšie, spokojnejšie deti a lepšie fungujúce rodiny.

Fotografie

TS: Mgr. Eva Ježovičová mesto Zvolen.

Pridaj komentár