• Po. feb 6th, 2023

Stavebný úrad rozhodol: ďalšie STOP pre vodné dielo Slatinka pri Zvolene

slatinka
Slatinka. Zdroj foto Slatinka.

V kauze priehrady Slatinka došlo včera k prielomu: Obec Zvolenská Slatina 23. 10. 2013 rozhodla o zastavení územného konania k priehrade Slatinka. Rozhodnutie obce bolo vydané  až po takmer dvoch mesiacoch dodatočného čakania na doplnenie podkladov pre rozhodnutie od investora. Miestna komunita a ochranári toto rozhodnutie vítajú a sú pripravení  o ňom informovať aj úradníkov Európskej komisie

Začatie  územného konania bolo ohlásené 3.1.2013, následne svoj nesúhlas  s umiestnením tretej priehrady na rieke Slatina pri Zvolene vyjadrilo takmer 250 občanov a organizácií. Upozornili tiež na neukončené konanie na Ústavnom súde SR, ktorý skúma zákonnosť procesu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie. V marci 2013 dal stavebný úrad navrhovateľovi (Vodohospodárska výstavba š.p. Bratislava) niekoľkomesačnú  lehotu na dodanie  chýbajúcich dokumentov  a konanie  prerušil  do 31. 8. 2013.

Zastavenie konania automaticky vyplýva z ustanovení stavebného zákona aj správneho poriadku. Územné konanie bolo zastavené z rovnakých dôvodov aj v roku 2002, 2003 a 2007. Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS, ktorá Združenie Slatinka zastupuje, dodáva: „Obec Zvolenská Slatina ako stavebný úrad musela konanie zastaviť. Vodohospodárska výstavba nepredložila chýbajúce podklady a rozhodnutia v určenej lehote, na čo existuje jediná zákonná odpoveď – zastavenie konania. Opačný postup by znamenal znevýhodňovanie verejnosti ako účastníka konania. Ľudia vnímajú priehradu Slatinka ako zbytočnú stavbu, preto je toto rozhodnutie pre nich veľkým povzbudením.“

Rozhodnutie  zatiaľ  nie je právoplatné, ochranári  však hovoria o výbornej správe pre celé Slovensko. „Na realizáciu vodného diela Slatinka, podobne ako na priehradu Tichý Potok, navrhuje totiž Slovensko vyčleniť veľkú časť z financií od Európskej únie na obdobie 2014 – 2020 určených na sektor životného prostredia. Aj keď Európska komisia voči týmto projektom opakovane vyjadrila svoje námietky a naznačila neochotu podieľať sa na ich financovaní, štátni úradníci sa týchto kontroverzných stavieb, s ktorými ostro nesúhlasia miestne komunity, odmietajú vzdať,“ zdôrazňuje koordinátorka združenia Slatinka Martina  Barancová.

Ochranári v tejto súvislosti upozorňujú tiež na to, že vo svete sa oblasti vodného  hospodárenia čoraz viac presadzuje princíp tzv. ekosystémových opatrení. Tými sú napríklad opatrenia na zadržanie dažďovej vody a jej znovupoužívanie, obnova rybníkov a záplavových území, budovanie malých nádrží na úžitkovú vodu tam, kde sú potrebné. Rovnako podpora pre zelenú infraštruktúru, ale aj ochrana horských lesov.  Tieto opatrenia sú v súlade s EÚ smernicami (Rámcová smernica o vodách), nezhoršujú stav lokálnych vôd a krajiny a na ich príprave a realizácii sa viac podieľajú aj miestne komunity.

Doplňujúce informácie:

Priehrada Slatinka je plánovaná na rieke Slatina pri Zvolene takmer 60 rokov. Účel stavby sa neustále menil, najnovšie sa hovorí o adaptácii krajiny na klimatické zmeny. Vodné dielo by malo  zadržiavať vodu a v období sucha ju púšťať do rieky Hron. Tu, asi 100 km od údolia  Slatiny, čerpajú úžitkovú vodu z rieky priemyselné  firmy a najmä atómová elektráreň Mochovce. Štát tvrdí, že pod jadrovou elektrárňou zostáva v rieke málo vody. A práve kvôli tomuto chce štátny podnik Vodohospodárska výstavba Bratislava „obetovať“ z prírodného hľadiska  mimoriadne  cenné údolie rieky  Slatina a zaplaviť ho priehradou.

Združenie  Slatinka  niekoľko rokov upozorňuje na to, že ak odbery vody pre súkromných odberateľov spôsobujú negatívne vplyvy na ekosystéme rieky, mal ich štát zaangažovať do riešenia problému a nie z verejných zdrojov eliminovať tieto negatívne vplyvy a zničiť pri tom mimoriadne  cenné  údolie 100 km ďaleko od miesta  problémov.

Problémom rieky Hron nie sú iba odbery vody, ale aj rýchly odtok vody korytom spôsobený nesprávnymi postupmi pri obhospodarovaní krajiny v minulosti a v dôsledku toho pokles dna rieky aj hladiny podzemných vôd. V súčasnosti je obrovským rizikom  povoľovanie  množstva malých vodných elektrární  priamo  na toku Hrona.

Chronológiu nájdete TU

TS – Miriam Kejzlarová, PhD. – VIA IURIS

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri