Okresné basketbalové kolo vyhrali žiaci zo ZŠ Jilemnického 1

okres-basketbal-ziaci-20

Foto: Mgr. Adam Kelemen

Centrum voľného času Domino Zvolen v spolupráci so ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen organizovalo 09.12.2015 športové podujatie pre žiakov ZŠ z okresu Zvolen. Chlapci súťažili v okresnom kole v basketbale. Celkovo sa zúčastnilo tejto súťaže  28 mladých športovcov z 3 ZŠ. Z celkového prvenstva sa nakoniec tešilo družstvo ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen. Všetky družstvá za svoje výkony boli ocenené diplomami, tí najlepší zdvihli nad hlavu víťaznú trofej a tešili sa z postupu do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 23.02.2016 vo Zvolene.

Poďakovanie patrí ZŠ M. Rázusa 3, Zvolen za participáciu pri organizovaní  podujatia pre nádejnú zvolenskú športovú mládež, p. Mgr. Mariánovi Ďurkymu a  p. Marcelovi Hiadlovskému za prípravu a organizáciu samotného turnaja a samozrejme mladým športovcom, ktorí predviedli vynikajúce športové výkony.

Vyhodnotenie podujatia Okresné kolo v basketbale ZŠ 2015/2016 –  kategória žiaci

  • Termín: streda 9. 12. 2015 (streda)
  • Miesto: Telocvičňa Základná škola M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen
  • Účasť: ZŠ A. Sládkoviča, Sliač, ZŠ P. Jilemnického 1813/1, Zvolen a ZŠ  P. Jilemnického 1035/2, Zvolen
  • Veková kategória:     Žiaci nar. : 1.1.2000 – 31.12.2010

Výsledky:

  •  ZŠ A. Sládkoviča, Sliač – ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen 02:34
  • ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen  – ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen 14:39
  • ZŠ A. Sládkoviča, Sliač – ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen 12:31

Konečné poradie:     

  1. miesto – ZŠ P. Jilemnického 1, Zvolen
  2. miesto – ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen
  3. miesto  -ZŠ A. Sládkoviča, Sliač

Fotografie

Článok a foto: Mgr. Adam Kelemen Oddelenie športu CVČ Domino, Zvolen

Pridaj komentár