• Ne. jún 4th, 2023

Detská konferencia bola aj o pokušeniach dneška

ByIMG_1979

dec 28, 2015 ,
papuchova_druga-1
Modrátorská dvojica Natália Papúchová -a Kristián Druga. Foto: ZV-podujatia.

V utorok 24.11.2015 sa konal v aule IX. ZŠ na sídlisku Západ v poradí už VII. ročník detskej konferencie pod titulom Križovatky šťastia 2015, ktorý zorganizovala IX. ZŠ Námestie mládeže, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, SCVČ a SZUŠ Heuréka, XI. ZŠ na sídlisku Západ a toto všetko pod záštitou Mesta Zvolen.

Detská konferencia bola preventívnou akciou, ktorou sa pomáha predchádzať tomu nebezpečnému, čo nás môže ohroziť.  VII. ročník Detskej konferencie s názvom Križovatky šťastia na XIX. ročníku vedomostného kvízu upriamuje pozornosť na súčasné problémy mladých ľudí a orientuje ich na zmysluplné voľnočasové aktivity.

Program konferencie pozostával z prezentácií pripravených peer-aktivistami a zo žiackych príspevkov, kultúrneho programu ZŠ Námestie mládeže, vedomostného kvízu, vyhlásenia výsledkov kvízu. Počas prestávky si bolo možné pozrieť, prezentáciu kníh Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene ako aj vyskúšať prístroj Smokerlyzer,  čiže meranie CO vo výdychu z Regionálneho ústavu zdravotníctva vo Zvolene.

Detskú konferenciu moderovala dvojica Natália Papúchová – ZŠ, Námestie mládeže Zvolen a Kristián Druga – ZŠ, Jilemnického 1, Zvolen a po prestávke Mgr.Helena Janáková z POS Zvolen (Podpolianskeho osvetového strediska) moderovala kvíz. Odborní lektormi vedomostného kvízu: Sylvia Tichá z CPPPaP a Jozef Michalík z MsP Zvolen.

Samozrejme nemohol chýbať v dvoch kolách vedomostný kvíz a veľa bohatého sprievodného programu, v závere konferencie prišiel zaspievať rapper Marks.

Poďme teda na úvod začať príhovormi a to konkrétne riaditeľky tunajšej ZŠ Mgr. Ľubici Tomčíkovej a primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej.

Kapitoly článku

Otvorenie konferencie – Mgr. Ľubica Tomčíková

Príhovor – Ing. Lenka Balkovičová

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.