Reklamy

O dotáciách, stojane na bicykle a ďalších veciach bude februárové zasadnutie MsZ

mestsky-urad-zvolen-2016Už najbližší februárový pondelok 22.2.2016 so začiatkom o 14:00 hod sa bude konať v zasadačke mestského úradu prvé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach vid program dole.

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE kompetentní v meste Zvolen si povedali, že pôjdu s dobou a že ešte viac bude mesto transparentné.

Zasadnutia budú online a záznam bude následne potom na stránke mesta.

Toto všetko prinieslo mesto na Vaše obrazovky už 2.2.2015 v spolupráci s TV Eso média a ako už bolo spomenuté, na web stránke sa nachádza banner a inštrukcie k tomu. Viac info o tejto novinke si môžete prečítať v tomto článku.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

Program 22.2.2016 – kompletné znenie bodov nájdete na stránke mesta Zvolen ale musíte si rozkliknúť jednotlivé odkazy

 1. O t v o r e n i e
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. Informácia o zapojení sa Mesta Zvolen do Národných projektov. Terénna sociálna práca a Podpora opatrovateľskej služby – Predkladá: PhDr. Koreňová, ved. odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 5. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 6. Zásady hospodárenia s majetkom Mesta –  Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. Návrh VZN Mesta Zvolen o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ,  ktorej zriaďovateľom je Mesto Zvolen – Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ
 8. Návrh VZN Mesta Zvolen o určení školských obvodov na území mesta Zvolen. – Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ
 9. Delegovanie zástupcov Mesta Zvolen do orgánov samospráv škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Marcinko, vedúci odboru školstva MsÚ
 10. Rekonštrukcia MŠ Hrnčiarska č. 2063/2, Zvolen a rekonštrukcia MŠ Ľ. Fullu č. 1689/43, Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 11. Spolufinancovanie Mesta Zvolen v rozvojovom projekte MŠVVaŠ SR v rámci Výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016 pre ZŠ Námestie mládeže 587/17, Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedca odboru rozvoja mesta MsÚ
 12. Dotácie na rok 2016 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, ved. odboru rozvoja mesta MsÚ
 13. Informácia o organizačno-technickom zabezpečení volieb –  do NR SR v roku 2016  – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 14. Protest prokurátora proti VZN mesta Zvolen č. 170 o pravidlách času predaja v obchodoch a v prevádzkárňach poskytujúcich služby na území mesta Zvolen – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 15. Ročná správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky – Mesta Zvolen za rok 2015 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 16. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 17.  Interpelácie a diskusia
 18.  Z á v er
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.