• Pi. sep 22nd, 2023

Zámok zažiari do purpurova v rámci svetového dňa predčasne narodených detí

Autor IMG_1979

nov 15, 2016
zvolensky-zamok-2016
Zvolenský zámok. Foto: ZV-podujatia

TS: V novembri, pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí, sú po celom svete, naplánované špeciálne akcie a podujatia.

Občianske združenie malíček, v spolupráci s Európskou nadáciou pre starostlivosť o predčasne narodené deti EFCNI a alianciou Prematurity Campaign Global Alliances, ktoré koordinujú a zastrešujú aktivity na globálnej i lokálnej úrovni, sa touto iniciatívou snaží upozorniť na vážny a rastúci problém predčasných pôrodov a ponúknuť tak nádej rodinám, ktoré sú tým zasiahnuté.

Na svete sa každoročne narodí predčasne približne 15 miliónov detí, čo znamená, že asi každé desiate dieťa sa na svet vypýta skôr, ako sa očakávalo. Osudy týchto detí si svet každoročne pripomína dňa 17. Novembra. Medzinárodný deň predčasných pôrodov vznikol v roku 2008 a od roku 2011 tento deň oslavujeme pod názvom „Svetový deň predčasne narodených detí.“ Od roku 2012 si v Novembri predčasne narodené deti pripomíname aj na Slovensku. Záštitu nad týmto dátumom u nás prevzalo občianske združenie malíček, ktoré sa venuje podpore a pomoci rodičov predčasniatok.

Organizácie, ktoré sa venujú pomoci predčasne narodeným deťom, sa v novembri rôznymi aktivitami snažia zvyšovať povedomie verejnosti o predčasných pôrodoch a s nimi spojených problémoch. Jednou z aktivít, ktorými svet tento deň oslavuje, je nasvecovanie významných objektov, budov, pamiatok a monumentov, purpurovo farbou – oficiálnou farbou svetového dňa predčasne narodených detí. V priebehu novembra tak môžeme každoročne vidieť purpurovú Empire State Building, purpurové Niagarské vodopády, alebo purpurový Bratislavský hrad. Minulý rok svietili na Slovensku na purpurovo objekty aj v Prešove, Nitre, Martine a Košiciach.

Zvolenský zámok isto pritiahne pozornosť verejnosti a pomôže tak zvýšiť povedomie o kríze v problematike predčasných pôrodov. Vzhľadom na štátny sviatok 17. november u nás, by sme radi nasvietenie pamiatok na Slovensku spustili 16. novembra od 17:00 do rána 17.novembra.

TS: Mgr. Ľubica Kaiserová