• Ut. nov 28th, 2023

Na zámku sa bude debatovať o Ríme z troch uhlov pohľadu naň

Autor IMG_1979

nov 16, 2016
jeden-rim-tri-pohlady-plagat
Jeden Rím, tri pohľady.

TS: Jeden Rím, tri pohľady. Zvolenský zámok, 24. november 2016 / 19.00

V roku 2016 sme pre vás pripravili sériu prednášok, ktoré budú približovať vybranú problematiku z oblasti histórie, umenia a kultúry, z troch pohľadov. Vo štvrtok 24. novembra 2016 o 19.00, by sme si Vás dovolili pozvať na podujatie Jeden Rím, tri pohľady.

Podujatie pod názvom Jeden Rím, tri pohľady, bude venované Večnému mestu – Rímu, jeho reflexii v umení a vplyvu na umelcov na území Slovenska v 19. storočí.

Eva S. Kotláriková predstaví diela v zbierkach SNG s touto tematikou, vplyv antických ruín a obdobie tzv. Grand Tour umelcov do Talianska, špeciálne do Ríma.

Viera Bartková ponúkne pohľad na rímske archívne pramene o uhorských umelcoch 19. storočia a ich pobyte v Ríme.

Podujatie uzatvorí prezentácia Talianskeho skicára bratislavského rodáka, maliara Františka von Balassu, ktorý dokumentuje jeho rímsky pobyt.

Podujatie Tri pohľady nadväzuje na projekt „Bella Italia“ interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. SNG má vo svojom výstavnom pláne v budúcnosti výstavu pod rovnakým názvom.

Viera Bartková

Pracuje ako odborná asistentka na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Eva S. Kotláriková

Pracuje ako kurátorka Zbierok starého umenia Slovenskej národnej galérie.

Slovenská národná galéria Zvolenský zámok

SNG Zvolenský zámok je už 47 rokov vysunutým pracoviskom Slovenskej národnej galérie Bratislava, ktorého úlohou je prezentovať najmä zbierky starého umenia, ktorú realizuje v štyroch ucelených expozičných celkoch – Gotické umenie, Ikony na Slovensku, Európske maliarstvo 16. – 19. Storočia a Sochárstvo 13. až 20. storočia. Okrem toho prezentuje svoju činnosť aj na poli výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít. Je sídlom digitalizačného pracoviska a depozitárov SNG.

TS: PaedDr. Mária Ťavodová