Reklamy

Aj o zmluve zo SAD Zvolen bude tohtoročné posledné zasadnutie MsZ

mestsky-dom-zvolen

Mestský dom. Foto: ZV-podujatia.

V pondelok 12.12.2016 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať už tohtoročné dvanáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program dole).

Toto zasadnutie si však budete môcť pozrieť aj ONLINE a záznam bude následne potom možné pozrieť na stránke mesta.

Na tomto zasadnutí sa môžete ako občan mesta Zvolen zúčastniť, takže neváhajte a bojujte za svoje práva (právo na informácie, právo na vyjadrovanie), sú v tom aj Vaše peniaze v podobe Vašich daní, ktoré odvádzate mestu Zvolen.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2016 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej, volebnej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Voľba hlavného kontrolóra Mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Bella, predseda komisie pre ochranu verejného záujmu
 5. Kontrola plnenia uznesení MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Silvia Husáriková. vedúca organizačného odboru MsÚ
 6. Zámer Mesta Zvolen predĺžiť platnosť Zmluvy o výkone vo verejnom záujme uzavretej medzi Mestom Zvolen a spoločnosťou SAD Zvolen, a.s. so sídlom Balkán 53, 960 95 Zvolen, IČO: 36054666 zo dňa 05.10.2009 – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ a Ing. Mazán, generálny riaditeľ SAD Zvolen a.s.
 7. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 8. Správa o vykonaných kontrolách útvarom HK Mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 9. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen na I. polrok 2017 – Predkladá: Ing. Kršková, hlavná kontrolórka mesta
 10. Rôzne
 11. Interpelácie a diskusia
 12. Z á v e r

Článok a foto: ZV-podujatia.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.