Robohranie 2017: súťaž robotov

robohranie-1

Spoločná fotografia. Foto: zdroj článok

TS: Na konci januára 2017 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky – Katedra riadenia strojov a automatizačnej techniky s finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia: „Rozvíjať technik(o)u“ zorganizovala súťaže robotov, s cieľom umožniť mládeži aktívny a tvorivý prístup k robotickým systémom, vzbudiť záujem o technickú tvorbu, poukázať na význam algoritmického myslenia, naučiť princípy tímovej spolupráce a hľadať, navrhovať a realizovať vlastné riešenia. Našim cieľom bolo tiež rozšíriť spoluprácu Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky so základnými a strednými školami v snahe vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium technických odborov na školách technického zamerania.

Spoločná súťaž stredoškolákov a vysokoškolákov TUZVO sa konala 25.1.2017 a mala dve súťažné disciplíny.

V povinnej súťažnej disciplíne „Sledovanie čiary a vyhýbanie sa prekážkam“ si súťažiace tímy na súťaž priniesli hotového naprogramovaného robota zo stavebnice Lego Mindstorms Education EV3/NXT. Úlohou tímov bolo zostaviť a naprogramovať robota tak, aby autonómne bez akejkoľvek pomoci prešiel čo najrýchlejšie stanovenú dráhu vyznačenú čiernou čiarou na bielej podložke, nezišiel z podložky a vyhol sa prekážke (plná plechovka Coca-Coly), ktorá bola položená na dráhe. Pri riešení úlohy mohli súťažiaci použiť akýkoľvek programovací jazyk.

Do súťaže sa prihlásilo 7 tímov, nakoniec ale v súťaži bojovalo len 6 tímov (jeden súťažný tím sa na súťaž nedostavil). Napriek tomu, že táto súťaž bola vyhlásená pre stredoškolákov a vysokoškolákov TUZVO, prihlásil sa do nej aj jeden súťažiaci tím zo základnej školy, ktorý si chcel s nimi zmerať sily. Boli to žiaci, ktorí majú skúsenosti z iných podobných súťaží a získali popredné miesta aj na súťažiach v Brne a vo Viedni. Za našu fakultu FEVT v súťaži bojoval študent 2. ročníka FEVT Áron Hortobágyi, ktorý súťažil v zmiešanom tíme spolu so svojou priateľkou zo strednej školy – jedinou účastníčkou nežného pohlavia.

Napriek tomu, že tímy súťažili medzi sebou, v tomto prípade išlo o zábavu. Mobilné  autonómne roboty povzbudzovalo obecenstvo (ktoré zatiaľ nenabralo dosť odvahy, aby si tiež aktívne vyskúšali prácu s robotmi). O úsmevné situácie sa postarali roboty, ktoré si skrátili cestu priamo do cieľa bez obchádzania prekážky.

Víťazom súťaže sa stali žiaci z Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského v Banskej  Štiavnici, 2. miesto obsadil zmiešaný tím TUZVO, FEVT + Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici a na 3. mieste sa umiestnila Technická akadémia Zvolen.

V nepovinnej súťažnej disciplíne „Reklama“ mali súťažiaci pripraviť krátke video alebo výstižnú fotografiu, ktorá zachytáva ich robota a ľubovoľný výrobok alebo aktivitu niektorého sponzora súťaže. V tejto kategórii zvíťazilo vtipné video študentov zo Spojenej školy – Gymnázia Mikuláša Galandu, Turčianske Teplice, zachytávajúce obľúbeného sponzora – výrobcu tyčiniek Dru.

Bližšie informácie o akcii: Robohranie

Súťažná prehliadka robotov pre 2–3 členné tímy zo základných škôl sa konala 27.1.2017 a tiež mala dve súťažné disciplíny.

V povinnej súťažnej disciplíne „Free style“ si súťažiace tímy na súťaž priniesli hotového autonómne pracujúceho naprogramovaného alebo manuálne ovládaného robota, ktorý mohol využívať akúkoľvek elektronickú a mechanickú platformu alebo stavebnicu (Lego, Fischertechnik, Merkur, …). Na súťaži jednotlivé tímy počas 10 minút predstavili a predviedli svojho robota.

Do súťaže sa prihlásilo 10 tímov (kvôli chrípkovým prázdninám nakoniec v súťaži bojovalo len 7 tímov). Súťažiace tímy prišlo povzbudiť aj početné obecenstvo – žiaci zo základných škôl vo Zvolene a Zvolenskej Slatine.

Napriek ťažkému rozhodovaniu nakoniec porota v zložení RNDr. Ján Bakša, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie), Ing. Tibor Csongrády, CSc. (bývalý zamestnanec Katedry riadenia strojov a automatizačnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky) a Mgr. Miroslav Chamula (Technická akadémia Zvolen) určili poradie jednotlivých tímov. Víťazom súťaže sa stali žiaci zo základnej školy, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici s robotom „Artbot“ – kresličom vytvárajúcim zaujímavé geometrické obrazce. Na 2. mieste sa umiestnil robot „Hasič“ zo základnej školy J. Horáka v Banskej Štiavnici, ktorý dokázal uhasiť horiaci kahan a na 3. mieste skončil robot postavený na báze „Arduino“ zo základnej školy Jána Drdoša vo Vígľaši, ktorý sa pomocou ultrazvukového senzora dokázal vyhýbať prekážkam.

V nepovinnej súťažnej disciplíne „Reklama“ opäť zvíťazilo vtipné video zachytávajúce sponzora tyčiniek Dru, ktoré vytvorili žiaci zo Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.

Ostatných súťažiacich sme odmenili ďalšími zaujímavými diplomami a cenami od sponzorov, ako napr. Miss Robohranie. Diplom najmladším súťažiacim, Diplom za kreativitu, Diplom za aktivitu, Diplom za dizajn.

Bližšie informácie o akcii: Robohranie ZS

Chvíle „Robohrania“ nám pomohli spríjemniť svojimi výrobkami a cenami do súťaže sponzori, ktorým veľmi pekne ďakujeme: Nadácia Volkswagen Slovakia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, Big On, Datalan IT Works, DRU, U Mirky, Pekáreň Vidlička, Pekáreň GM plus, SAT Electronik, Smart Computer, Promo Design, KM komplexné reklamné služby, ABB, Eduxe distribútor učebných pomôcok, Leštáchovo kníhkupectvo (http://www.robohranie-profevt.wz.sk/sponzori.htm).

Organizátori ocenili prácu učiteľov na základných a stredných školách, ktorí mladých ľudí podporujú v záujme o techniku a technickú tvorbu a víťazné školy si odniesli okrem cien pre jednotlivcov aj cenu pre školu v podobe senzorov, ktoré môžu využiť pri príprave svojich ďalších projektov a robotov.

Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým súťažiacim a divákom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie v podobe prezentačných akcií, workshopov, či najneskôr o rok v ďalšom kole súťaže Robohranie 2018.

Fotografie

Článok: Pivarčiová Elena. Foto: zdroj článok

Pridaj komentár