• So. jan 28th, 2023

O majstrovskej rytine Albrechta Dürera a jeho diele bude debata v zámockej galérii

ByIMG_1979

feb 18, 2017

sv-hieronym-plagat

TS: TO NAJLEPŠIE, ČO DOMA MÁME

Zvolenský zámok Zvolenský zámok, 22. február 2017 / 18.00

Slovenská národná galéria Zvolenský zámok pre svojich návštevníkov v roku 2017 pripravila nový cyklus kurátorských výkladov pod názvom To najlepšie, čo doma máme. Ide o pravidelný cyklus špecializovaných výkladov, v rámci ktorého kurátori Slovenskej národnej galérie raz mesačne predstavia dielo, ktoré vo svojom zbierkovom fonde považujú za najzaujímavejšie. Vo februári sa nám predstaví kurátor Zbierok starej kresby a grafiky SNG Martin Čičo.

MARTIN ČIČO: SV. HIERONYM V PRACOVNI – MAJSTROVSKÁ RYTINA ALBRECHTA DÜRERA

V umeleckohistorickej spisbe býva dielo zaraďované do trojice „majstrovských rytín“ Albrechta Dürera (1471 – 1528) z rokov 1513 a 1514. Zachytáva svätého Hieronyma († 419/420) pri práci, priam v ideálnych podmienkach. Pritom k svätcovi patrí skôr obraz asketického starca modliaceho sa pred jaskyňou alebo v krajine pripomínajúcej púšť. Výklad priblíži ako sa z tohto domovského prostredia dostal Hieronym do renesančného interiéru a porozprávame sa aj o famóznej ryteckej technike Albrechta Dürera. Okrem úspešného úsilia o vyjadrenie rôznych druhov materiálov k nej patrí aj zachytenie svetla rozlievajúceho sa po miestnosti, ktoré posilňuje spirituálnu atmosféru výjavu.

Sv. Hieronym vo svojej pracovni

Martin Čičo

kurátor Zbierok starého umenia

Vyštudoval dejiny umenia na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992). V SNG pracuje od roku 2007 a ako kurátor Zbierky starej kresby a grafiky sa zaoberá predovšetkým týmito médiami. Spolupracoval na viacerých výstavných a edičných projektoch, vrátane samostatných výstavných projektov.

S grafikou súvisí aj jeho záujem o umelecké a kultúrno-historické dejiny Bratislavy – veduty, korunovačné motívy a tiež o barokovú ikonografiu v presahoch do maliarstva a sochárstva, pričom z tejto oblasti publikoval viaceré štúdie doma i v zahraničí (Nemecko, Taliansko, Maďarsko).

sv-hieronym-plagat-sng-1

PRIPRAVUJEME:

  1. marca 2017 o 18.00

Jana Švantnerová / Miroslav Slúka: Leopold Horovitz (1838-1917)

Kontakt

tel.: 045/24 53 001  – e-mail: lektori.zvolen@sng.sk

TS: SNG Zvolenský – zámok