Výskum a obnova Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Priestor v okolí veže na Dolnom hrade po jej sanácii a umiestnenie sondy 1 - 2017. Foto:  PhDr. Ján Beljak PhD

Pustý hrad denne navštívi v priemere niečo nad 500 návštevníkov, prídu sem poobzerajú sa opečú si špekačky, niečo si odfotografujú, ale málokto sa zaujíma o to, čo konkrétne sa práve na tomto hrade v rámci archeologického výskumu robí a aké novinky možno v tomto smere očakávať.

Preto a nielen preto sme sa informovali a dostali sme fundované odpovede ako inak od toho nepovolanejšieho a to šéfa archeologického výskumu PhDr. Jána Beljaka PhD zo SAV Zvolen.

V roku 2017 pokračujeme v projekte pamiatkovej obnovy Pustého hradu vo Zvolene. Kráľovská obytná veža Dolného Pustého hradu je významnou pamiatkou nadregionálneho významu nakoľko bola rezidenciou kráľov Uhorska predovšetkým v 13. storočí. Zvolenský hrad – dnes Pustý hrad bol zároveň sídlom županov Zvolenskej župy, ktorá v 13. a 14. stor. patrila medzi najrozsiahlejšie na území dnešného Slovenska. Mimochodom aj samotný hrad radí rozloha 4,7 ha medzi najrozsiahlejšie na Slovensku, veža na Dolnom hrade je jedna z najväčších a najvýznamnejších stredovekých rezidenčných stavieb v strednej Európe (pôdorys 20 x 20 metrov) a hradná cisterna na Hornom hrade je najväčšia známa stredoveká zásobáreň vody na území Slovenska (pôdorys 7 x 7 metrov a hĺbka 10 metrov).

Na Hornom hrade sa budú od júla stabilizovať múry hradného paláca a reštaurovať cenné gotické omietky, ktoré sa nachádzajú na jeho stenách. Na Dolnom hrade sa už aktuálne začína oprava severnej línie opevnenia Dolného hradu (v dĺžke viac ako 50 metrov) s bránkou pre peších. Je unikátna svojim stavebným riešením (geometrické zalomenia jej priebehu) a víta návštevníkov pri vstupe do hradu. Zároveň je vo výbornom vizuálnom kontakte s centrom Zvolena a dobre je viditeľná z diaľkových pohľadov z východnej a severnej časti Zvolena. Jej sanácia zabezpečí turistom bezpečnú a atraktívnu prehliadku tejto časti Pustého hradu. Pre výrobu malty na opravu murív bude využitá malta z odležaného vápna. Pre urýchlenie procesu karbonatizácie sa do nej pridáva metakaolín a ako plnivo sa využíva riečny piesok. Originál stien muriva sa hĺbkovo preškáruje. Cieľom je čo najvernejšie dodržať vzhľad a štruktúru pôvodného muriva z 13. storočia. Pôvodnú hradbu obkolesujúcu Dolný i Horný hrad dal postaviť panovník Belo IV. okolo polovice 13. storočia, resp. na Hornom hrade už v prvej polovici tohto storočia.

Začiatok prác na sonde 1 – 2017

Pre rok 2017 je naplánovaný archeologický výskum v súvislosti so sanáciou torzálnej architektúry na Dolnom hrade, ktorý bude zabezpečovať Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied. Sondami sa bude skúmať priebeh západnej línie opevnenia Dolného hradu pri severozápadnom nároží veže. Tiež sa tu overí požiarová vrstva čiastočne objavená na nádvorí pri západnej hradbe v minulých sezónach. Tento nález zrejme súvisí so zánikom hradu. Výskum sa bude realizovať aj v súvislosti so sanáciou severnej línie opevnenia Dolného hradu.

Počas leta sa presunie archeologický výskum aj na Horný hrad. Predmetom archeologického bádania budú doteraz nebádané terasy v predhradí tzv. Dončovho hradu, kde predpokladáme existenciu remeselných dielni z obdobia stredoveku. Podľa návrhu komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie – prezentácia areálov Horného a Dolného hradu tu majú byť vybudované rekonštrukcie dielni a výskumom napomôžeme k ich realizácii. Skúmať budeme aj prvú priečnu hradbu z druhej polovice 13. storočia, ktorá tento priestor oddeľuje od južnej časti Horného hradu. Sondy umiestnime tiež cez východnú líniu opevnenia pri veži komitátneho hradu zo záveru 12. storočia a na plošine pri veži vo východnej línii opevnenia z polovice 13. storočia.

Od 1. júna, kedy začali tohtoročné práce na Pustom hrade, sme presunuli už rozsiahle skládky kameňa, ktoré sa nachádzajú na nádvorí pri veži Dolného hradu. Uvoľnili sme tým priestor pre realizáciu archeologických sond a stavebné konzervačné práce. Priebežne počas celej sezóny od júna do októbra budeme čistiť areál hradu od náletovej vegetácie a opravovať turistické chodníky v priestore celého hradu. Vyčistili sme tiež nádvoria a svahy od náletovej vegetácie a počas „primátorskej brigády“ konanej prvý júnový víkend sa obnovil turistický chodník pod západnou hradbou Dolného hradu. Ten bude slúžiť návštevníkom počas opravy severnej hradby s bráničkou.

Bránka – severná línia Dolného hradu – pohlaď z exteriéru.

Na hrade už pracuje dvadsať nezamestnaných v rámci celoslovenského projektu záchrany torzálnej architektúry. Ich práce počas celého obdobia piatich mesiacov koordinuje PhDr. Ján Beljak, PhD. Okrem výkopových prác na archeologickom výskume sa budú podieľať aj na opravách hradných murív. Ich úlohou bude tiež triediť kameň a približovať ho priamo na stavbu. Pomôžu tiež s úpravou zeleni na Pustom hrade a opravami náučného chodníka. Po ukončení výkopovej časti archeologického výskumu zasypú sondy preosiatou vrstvou zeminy a priestor zatrávnia.

Počas júla a augusta bude na Pustom hrade a hrade Peťuša pokračovať úspešný projekt Medzinárodnej letnej školy archeológie organizovaný Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinovej, PhD., ktorej sa tradične zúčastňujú desiatky študentov stredných a vysokých škôl a lektori zo Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska, ale aj z Nemecka.

Výskum a konzervovanie odkrytej architektúry na Pustom hrade už 26 rokov financuje Mesto Zvolen. Opätovne sa tiež podarilo získať grant z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR, Letnú školu archeológie podporil Medzinárodný vyšehradský fond a Banskobystrický samosprávny kraj. V rámci národného projektu “Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ mzdy pracovníkom refunduje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF).

Veríme, že aj tohtoročným výskumom a obnovu Pustého hradu opätovne pomôžeme k zvýšeniu počtu jeho návštevníkov a dotvoríme tento unikátny hradný areál, ktorý v sebe spája cennú históriu, flóru a faunu ako aj unikátne výhľady na Veľkú Fatru, Nízke Tatry, Veporské vrhy, Poľanu, Javorie, Štiavnické a Kremnické vrchy a Zvolenskú kotlinu. Náučný chodník sa teší obľube návštevníkov z celého Slovenska, a často dopĺňa výučbu dejepisu na stredných a základných školách. Lesné cesty dobudované v roku 2009 sú aj často využívanými cyklotrasami, ktoré tvoria okruh okolo Pustého hradu a cez hrad od roku 2014 prechádza Barborská cesta.

Fotografie

Gro článku  PhDr. Ján Beljak PhD zo SAV Zvolen ako aj fotografie

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogerom sa páči toto: