• Pi. sep 22nd, 2023

Dobrá vôľa okolo stola

Autor IMG_1979

dec 24, 2013 ,

dobra-vola-okolo-stola-3
Dobrá vôľa okolo stola. Foto: Monika Necpálová.
Za jeden stôl usadila sa k núdznym Dobrá vôľa. Ako správny hosť priniesla sebou voňavučké vianočné pečivo a pred všetkých postavila oblátky s medom. „Šťastia vám a nádeje,“ akoby zaznelo z jej úst. Dobrá vôľa nikdy nechodí sama. Na Štedrý deň sprevádzali jej kroky betlehemci. Priniesli vinše nielen Jezuliatku a hosťom, ale každému, kto sa dnes rozhodol priložiť ruku k dielu a pripraviť ľuďom v núdzi sviatočný obed.

Od skorého rána sa v jedálni Vladimíra Micháleka vo Zvolene zdobilo a varilo. Dva tucty dobrovoľníkov sa pod drobnohľadom šéfkuchárovej varešky zvŕtali jedna radosť a ľuďom, čo inak sotva majú v zime teplú stravu, prinášali na stoly vianočnú kapustnicu i rybu.

Medzi núdznych občanov Zvolena zavítali aj hostia – primátor Miroslav Kusein i Vladimír Maňka. „Pomáha sa, ale pomoci nikdy nie je dosť. Ľudia v núdzi niekedy nevedia úplne oceniť hodnotu pomoci a darov, ktoré sa im dávajú. No aj oni sú naša rodina,“ uvažuje s nami bývalý evanjelický farár Ján Podlesný, ktorý zavítal medzi svojich tentokrát aj s novomenovaným zvolenským farárom evanjelickej cirkvi a.v. Jánom Mojzsisom. K modlitbe vyzval všetkých dekan katolíckej cirkvi Vojtech Nepšinský.

Zalomené ruky prítomných akoby obopli celý svet. Svet ľudí bez domova možno napohľad nie je veľký a hranicou sú mu ulice, nájdu sa však aj takí, ktorí sa vzmohli, našli si prácu a dnes sa od nich v Charite sv. Alžbety dozvedajú dobré zvesti. Charita sv. Alžbety vo Zvolene organizuje štedrý obed pre núdznych už niekoľko rokov. „Od nového roka budeme pripravovať pre núdznych aj program v exteriéri aj interiéri našich priestorov na Jesenského ulici 33,“ hovorí sestra Patrícia, ktorá všetkých pozná po mene: „Na štedrý obed sa prihlásilo 70 ľudí, prítomných bolo asi 50, z toho 5 rodín. Sú to ľudia dlhodobo žijúci vonku alebo vylúčení zo svojich rodín.“ Charita chce týmto ľuďom ponúknuť čas a priestor, aby sa mohli učiť drobným prácam, napríklad pleteniu košíkov.

Sestra Jozefa pracuje v Charite len pol roka, ale v tejto práci vidí svoje poslanie. Sviatočný obed pre núdznych zažíva po prvýkrát a je pre ňu aj príležitosťou spoznať tunajších obyvateľov. „Všetci prítomní by mali dnes cítiť, že okolo nich je veľa ľudí, ktorým na nich záleží.

Jedenásťročná Kamilka Ptačovská, malá dobrovoľníčka, pripravovala balíčky, ktoré si odniesli ľudia v núdzi: „Doma pripravujeme sviatočný stôl až večer, takže postíhame pomáhať aj ostatným.“ Núdzni si v darovaných ruksakoch odniesli klobásky, ovocie či sladkosti. Miroslav Sluka, ďalší z dobrovoľníkov, popri smažení ryby spomenul: „Aj keď by sa zdalo, že si títo ľudia nie vždy zaslúžia pomoc, treba im pomáhať. Toto sú pravé Vianoce. Služba pre núdznych dáva Vianociam nové svetlo. Sme vďační za príležitosť pomáhať.“

Od začiatku novembra až do konca roka prebieha v Charite verejná zbierka, do ktorej sa každý môže stále zapojiť. Tohto roku k podujatiu priložilo ruku k dielu ešte viac dobrovoľníkov ako vlani. Podujatie oslovuje aj mladých a zvesť o ňom sa šíri ústnym podaním. Pomoc a dobrota dobrovoľníkov našla dnes odozvu v spokojných úsmevoch ľudí v núdzi. Ostáva preto ľudom na oboch stranách jednej rieky zaželať pokojné Vianoce a každému vložiť do ruky lampášik nádeje, čo svieti na cestách i necestách.

Fotografie

Článok a foto: Monika Necpálová.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri