• Pi. feb 3rd, 2023

O peripetiách rekonštrukcie Zvolenského zámku, príde podebatovať Denis Haberland

ByIMG_1979

jún 19, 2017
Foto: Ilustračné

TS: Slovenská národná galéria si pre svojich návštevníkov pripravila ďalší z kurátorských výkladov z cyklu „To najlepšie čo doma máme.“ Ide o pravidelný cyklus špecializovaných výkladov, v rámci ktorého kurátori Slovenskej národnej galérie raz mesačne predstavia to najlepšie z prostredia SNG. Jún bude zvlášť venovaný nášmu Zvolenskému zámku a peripetiám pri jeho zmenách a rekonštrukciách.

Peripetie okolo obnov(y) zámku v 20. storočí – Štvrtok 22. jún 2017│18.00

Komentovaná prehliadka zámku s krátkou analýzou jeho stavebného vývoja, najmä však so zameraním na nerealizované a realizované koncepcie a detaily jeho obnov(y) a využitia od čias Rakúsko-Uhorskej monarchie, cez obdobie 1. ČSR (projekt arch. Dušana Jurkoviča obnoviť zámok ako Župný úrad), vojnové roky až po jeho adaptáciu pre účely SNG v 60. rokoch 20. storočia realizovanú Stavoprojektom Bratislava, zodp. arch. Karol Chudomelka. Na základe historických fotiek, korešpondencie a projektovej dokumentácie budeme sledovať konkrétne postupy poslednej obnovy, použitie materiálov a konštrukcií a súčasne polemizovať s jej výsledkom, resp. sa kriticky zamyslíme nad vhodnosťou alebo nevhodnosťou výsledného – súčasného riešenia.

Denis Haberland

Kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry. Absolvent odboru Veda o výtvarnom umení Filozofickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa architektúre. V rokoch 2001 – 2016 pôsobil na Pamiatkovom úrade SR na pozícii metodika ochrany a prezentácie pamiatok architektúry a na pozícií kontrolóra a riešiteľa procesno-právneho dohľadu pri usmerňovaní obnov nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Je výkonným držiteľom osvedčenia Ministerstva kultúry SR o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu historickej architektúry. Podieľal sa na projektoch prieskumu, hodnotenia a na metodike obnovy architektúry 20. storočia. Publikuje v časopisoch Architektúra & Urbanizmus, Arch, Pamiatky & Múzeá.

PRIPRAVUJEME:

nedeľa 25.jún 2017│15:00

  • Predprázdninové tvorenie – Program pre rodiny s deťmi

TS: SNG Zvolenský zámok