• Ut. dec 6th, 2022

Rozhodnite, ktoré 4 komunitné projekty v kraji získajú 25-tisícovú podporu

Možné komponenty v rámci projektu Bezbariérová, inkluzívna športovo-rehabilitačná fitness zóna vo Zvolene.

PR: Bratislava, 26. novembra 2018 – Ľudia, ktorým nie je ľahostajné verejné dianie vo svojom okolí, môžu oddnes prideliť hlas niektorému z 8 komunitných projektov v Banskobystrickom kraji. Rozhodnú tak o tom, ktoré 4 verejnoprospešné aktivity v regióne získajú grantovú podporu od Nadácie VÚB. Zo štvrtého ročníka programu Komunitné granty vzíde podľa preferencií verejnosti na celom Slovensku 32 víťazných nápadov, ktoré môžu priniesť do regionálneho života ešte výraznejšie zmeny. V každom kraji získa komunitný projekt s najvyšším počtom hlasov podporu vo výške až do 10 000 eur a 3 ďalšie úspešné projekty dostanú granty do 5 000 eur. V rámci celého Slovenska prerozdelí Nadácia VÚB až 200 000 eur. Verejné hlasovanie na stránke http://www.komunitnegranty.sk trvá do 9. decembra.

O hlasy verejnosti sa uchádza spolu 64 projektov z celého Slovenska, ktoré odporučila spomedzi prijatých 386 žiadostí o grantový príspevok, nezávislá hodnotiaca komisia. Tú tvorili počas 4. ročníka programu Komunitné granty s podtitulom „200 000 eur pre komunity, kde to žije“ odborníci s praktickými skúsenosťami z oblasti komunitného života.

„Naša vďaka patrí množstvu skupín zanietených susedov, komunitných centier a miestnych občianskych združení za ich dôveru a ochotu vypracovať plán pre konkrétne vylepšenie spoločného života vo svojej obci či meste. Som presvedčený, že sa tímu odborníkov v rámci hodnotenia podarilo posunúť do hlasovania opäť tie objektívne najužitočnejšie projekty. Rozhodnutie, kam poputuje historicky najvyššia, 200-tisícová suma z nášho grantového programu, je už teraz v rukách všetkých ľudí, ktorí sú ochotní sa za dobré zmeny osobne postaviť,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB.

Autori premyslených aktivít zameraných na revitalizáciu verejných priestranstiev pre rodiny, rozvoj tradícií a kultúrneho dedičstva, ochranu prírody, prípravu športových a kultúrnych podujatí v obci, a tento rok po prvýkrát aj iniciátori projektov zapájajúcich aktívnych seniorov a komunity popri školách, bojujú o finančnú podporu vo forme grantu vo verejnom hlasovaní od 26. novembra do 9. decembra. To prebieha na stránke Komunitné granty , kde nájdu priaznivci spomedzi verejnosti 8 súťažiacich projektov v každom z 8 krajov vrátane popisu ich zámeru a zmyslu pre konkrétnych obyvateľov svojho regiónu. Víťazné projekty budú realizované v roku 2019.

Príbehom z realizácie niektorých prínosných nápadov, ktoré získali podporu z programu Komunitné granty minulý rok, sa venuje aj online magazín Nadácie VÚB na svojej stránke Srdcovky.

Komunitné granty 2018 – Banskobystrický kraj

V rámci Banskobystrického kraja bojujú vo verejnom hlasovaní o podporu verejnosti a celkovú sumu 25 000 eur pre svoju realizáciu tieto projekty:

Projekt: Od pokolenia k pokoleniu

Organizácia: OZ Podpoľanie – Mesto/Obec: Kriváň, Očová, Detva

  • Cieľom projektu je prepojiť generácie a zachovať odkaz našich predkov. Autori chcú, aby mladí ľudia nadobudli pocit hrdosti na jedinečnosť prostredia našej ľudovej kultúry. Predávanie tradícií z generácie na generáciu otvára priestor pre učenie sa tolerancii a trpezlivosti obidvoch zúčastnených strán. Seniori budú mať možnosť podieľať sa na praktickej výuke detí vo vybraných ZŠ a MŠ v regióne Podpoľanie a deti sa zase dozvedia niečo nové o našich tradíciách. Projekt je zameraný na sebarealizáciu aktívnych seniorov a ich prepojení s mladšími generáciami.

Projekt: Komunitná záhrada v Oáze

Organizácia: artRIS občianske združenie – Mesto/Obec: Rimavská Sobota

  • Cieľom projektu je pre obyvateľov Rimavskej Soboty a okolia vybudovať komunitnú záhradu s oddychovou zónou. Hlavnou myšlienkou je spojiť všetky generácie, a tak spoločnými silami dotvoriť miesto, ktoré bude slúžiť pre všetkých. Za posledný rok v záhrade v mestskej časti Nižná Pokoradz postavili prírodné ihrisko s hlineným domčekom pre deti. Návštevníkom záhrady ale chýba posedenie na spoločné diskusie a oddych. V tomto projekte by preto chceli zrealizovať drevený altánok s prístreškom a posedenie s hlinenou pecou. Veď čo je lepšie ako spoločne strávený čas v lone prírody?

Projekt: HRAvec lesný

Organizácia: kRaj – Mesto/Obec: Kokava nad Rimavicou

O tom, že deti môžu mať rady včely, sme sa už presvedčili. Ale či môžu mať rady aj iný hmyz? Cieľom projektu je vytvoriť hmyzí areál, kde žiaci hrou a zážitkom spoznajú užitočný hmyz a jeho význam. Autori projektu chcú Vytvoriť prvý areál, kde sa z detí stanú priatelia hmyzích pomocníkov. V areáli prvej vzdelávacej včelnice na Slovensku, Včelí kRaj v Kokave nad Rimavicou, vytvoria interaktívny areál, kde sa deti z regiónu, ale aj z celého Slovenska naučia nebáť sa hmyzu.

Projekt: Kráľovstvo plné hier a poznania

Organizácia: Občianske združenie AMOS – Mesto/Obec: Halič

  • Pre deti z MŠ a ZŠ v Haliči chcú vybudovať areál plný hier a poznania. Postavičkami detského kráľovstva sú Zdravko a Historko, ktorí učia deti zdravému životnému štýlu a spolu s deťmi spoznávajú históriu obce a

regiónu. Kráľovstvo však ochorelo a deti svojím hraním sa a poznávaním na novom ihrisku musia všetkých vyliečiť. V malej komunitnej záhrade si deti dopestujú bylinky a naučia sa poznávať aj dreviny rastúce v okolí škôlky. Okrem toho tu pribudnú lavičky, aby sa okolie materskej školy tiež stalo miestom pre stretnutia miestnej komunity.

Projekt: 7 dní tajomstiev mesta

Organizácia: OZ Kreatívna spoločnosť Valava – Mesto/Obec: Kremnica

  • Cieľom je pripraviť zábavno-náučný projekt pre všetkých Kremničanov, ktorí sa chcú netradičnou formou dozvedieť viac o svojom meste. Záujemcovia dostanú inštrukcie a šifrovací kľúč. V meste budú dlhodobo umiestnené špeciálne predmety a informačné tabule, ktoré budú v sebe ukrývať okrem zaujímavej informácie aj tajnú šifru. Zámerom je vytiahnuť do mesta rodiny s deťmi, žiakov, ale aj dospelých a seniorov, aby spoznali Kremnicu. Svoje vedomosti o histórii, ale i súčasnom živote mesta Kremnica si budú môcť jeho obyvatelia overiť formou podujatí spojených s interaktívnym kvízom.

Projekt: Zlaté časy v Zlatej uličke

Organizácia: OŽIVENÁ – Mesto/Obec: Lučenec

  • Zlatá ulička je unikátny dvor s obchodíkmi, malým námestím a reštauráciami, kde sa miestni dobrovoľníci pustili do jej revitalizácie s cieľom vytvoriť zelenú oázu v centre mesta pre nové zážitky a obnoviť komunitný život v Lučenci. Realizátori projektu by radi hlbšie prepojili vzťahy medzi najstaršou a najmladšou generáciou formou vzájomnej spolupráce na príprave podujatí a v neposlednom rade aj bohatou účasťou na ich programoch. Chcú chrániť životné prostredie, tabuľami spracovať históriu Zlatej uličky a pripraviť súťaž videí zo života mladých ľudí a seniorov.

Projekt: Bezbariérová, inkluzívna športovo-rehabilitačná fitness zóna

Organizácia: Prístav nádeje, o.z. – Mesto/Obec: Zvolen

  • Cieľom projektu je vybudovanie prvej špecializovanej bezbariérovej, inkluzívnej športovo-rehabilitačnej fitness zóny na Slovensku, a to vo Zvolene. Zakúpením cvičebných pomôcok a posilňovacích zariadení (so zreteľom na potreby vozičkárov) sa deťom, mladým i seniorom s poruchami svalového tonusu a pohybového aparátu zabezpečí bezodkladná rehabilitácia, ktorá môže ovplyvniť ich telesný vývoj a zlepšiť tak ich zdravotný stav. Keďže cieľom projektov je spájať ľudí, zóna bude obsahovať aj komponenty, ktoré dokážu využívať aj ľudia bez zdravotného obmedzenia, čím bude možné docieliť na jedom mieste inklúziu v praxi.

Projekt: Chillout zóna Žarnovica

Organizácia: STEFANI n.o. – Mesto/Obec: Žarnovica

  • V Žarnovici nie je park, ani žiadne zatienené ihrisko či cvičisko. Cieľom projektu je vytvoriť v centre trávnatú plochu, ktorá bude zakrytá, po stranách budú stromy a vo vnútri vaky na sedenie, knižky a karimatky na cvičenie či oddych na čerstvom vzduchu. Priestor bude miestom na organizovanie outdoorových cvičení, rodinných piknikov či relaxu pri knižke. Autori chcú, aby deti nesedeli doma za počítačmi a trávili čas vonku s priateľmi, a aby obyvatelia viac športovali a boli spokojnejší s kvalitou života v meste. Grant použijú na úpravu terénu, výsadbu stromov a osadenie stĺpov s tienením.