• Ne. dec 3rd, 2023

Naši zamestnanci prejavili ako profesionáli, schopní a pripravení ujať sa svojej role

Autor IMG_1979

júl 27, 2020 ,

TS: Prvý polrok tohto roku bol pre všetkých, nielen zdravotníkov, ale aj pre pacientov a ich príbuzných, zaťažkávajúcou skúškou. Šíriaca sa epidémia koronavírusu COVID-19 preverila sily, trpezlivosť a pripravenosť všetkých rýchlo riešiť problémy, ktoré dovtedy nemocnice nepoznali a na novú realitu sa adaptovať. O tom, ako táto situácia ovplyvnila chod Nemocnice AGEL Zvolen a ako celkovo hodnotí prvý polrok 2020, sme sa porozprávali priamo s jej riaditeľkou, Ing, Ľudmilou Veselou, MBA.

Ako by ste zhodnotili prvý polrok 2020 vo Vašej nemocnici?

Začiatok roku 2020 v Nemocnici AGEL Zvolen sa niesol v duchu pokračujúcej výstavby pracoviska urgentného príjmu, nového oddelenia OAIM a rekonštrukcie operačných sál. Táto akcia zasiahla do chodu nemocnice tým, že sme boli nútení presťahovať lôžkové jednotky chirurgickej JIS, OAIM, sonografické pracoviská, RTG a tiež celý urgentný príjem. Tiež sme boli nútení zreorganizovať chirurgickú operatívu. Všetky tieto opatrenia si vyžadovali spoluprácu, pochopenie a trpezlivosť personálu a samozrejme aj samotných pacientov. Pandémia vpadla do takto upraveného chodu a vyžiadala si ešte väčšie zásahy, a to vytvorenie triážnych pracovísk, vytvorenie pandemických lôžok a redukciu plánovaných zdravotníckych činností. Po odbornej stránke sme sa museli vysporiadať nielen s vytvorením a zabezpečením odberového miesta na testovanie suspektných pacientov, ale aj so zabezpečením laboratórneho vyšetrovania vzoriek, ktoré sme robili pre celú skupinu AGEL.

Situácia samozrejme zasiahla aj do našich rozvojových plánov a odložila plánované investície, resp. ich presmerovala tam, kde boli v danej chvíli potrebné. Napríklad vybudovanie laboratórneho pracoviska pre vyšetrenie PCR testov sme museli zvládnuť rýchlo a vzhľadom na nároky na jeho epidemiologickú bezpečnosť nemohlo ísť o provizórne riešenie. Potreba testovania stále trvá a súčasné teploty ukazujú, že investície týmto smerom stále nie sú ukončené.

Bol výnimočný kvôli pandémii koronavírusu. Čo bolo najväčšie negatívum, malo toto obdobie aj niečo pozitívne pre nemocnicu?

Najväčším negatívom tohto obdobia bola bezpochyby situácia v zásobovaní dezinfekčnými prostriedkami, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, operačnou bielizňou a zdravotníckou technikou. Táto situácia doznieva iba veľmi pomaly. Ceny komodít, ktoré každé zdravotnícke zariadenie nakupuje bežne, zrazu vyleteli na niekoľkonásobok ceny. Najväčším problémom však bola skutočnosť, že napriek vysokej cene boli nedostupné. Bol veľký problém zabezpečiť bežné veci, akými sú napríklad digitálne bezkontaktné teplomery pre pracoviská triáže.

Aj v tejto ťažkej situácii sa však našli pozitívne momenty. Bolo to napríklad uvedomenie si sily skupiny AGEL, pretože vďaka nej a kolektívnej práci sme opatrenia súvisiace s bezpečnosťou pacientov aj zdravotníkov prijímali omnoho rýchlejšie, mali sme denne k dispozícii prehľad nových legislatívnych opatrení, navzájom sme sa informovali o svojich skúsenostiach. Mali sme informácie aj od českých kolegov, ktorí boli vo vývoji pandémie zhruba týždeň pred nami.

Ďalším príjemným uvedomením si bol fakt, že napriek obmedzeniam, novým povinnostiam a tiež obavám o vlastnú bezpečnosť sa naši zamestnanci prejavili ako profesionáli, schopní a pripravení ujať sa svojej role aj v emočne a odborne náročných situáciách. Teraz hovorím o všetkých zamestnancoch,

počnúc lekármi, cez ošetrovateľský personál, administratívnych pracovníkov, upratovačky, až po údržbu a vodičov. Každý robil to, čo práve bolo potrebné, každý stál na svojom mieste. V neposlednom rade nás prekvapil záujem mladých medikov, ktorí sa organizovali rýchlo a efektívne, boli spoľahliví, ochotní pracovať aj v 12-hodinových zmenách cez deň aj v noci v roli dobrovoľníkov. Prejavili svoju empatiu a profesionalitu na triážnych miestach, kde nezriedka čelili nervozite pacientov.

Zmenilo sa správanie pacientov za uvedené obdobie? Ak áno, v čom?

Správanie pacientov prechádzalo rôznymi fázami. Prvé dni sme boli všetci ukáznení, chápaví a zodpovední a u lekára či pri nákupoch sme sa podrobili všetkým potrebným epidemiologickým opatreniam. S postupujúcim časom však ostražitosť a obavy opadli, situácia zovšednela a stúpala nervozita. To bol moment, keď sme o pomoc a spoluprácu požiadali políciu, pretože už len prítomnosť uniforiem niektoré horúce hlavy upokojila. Vážnym incidentom sa nám podarilo predísť.

Najťažšie situáciu pravdepodobne vnímali hospitalizovaní pacienti a ich príbuzní, ktorí ich nesmeli navštíviť a bolo komplikovanejšie aj získať informácie o ich zdravotnom stave od ošetrujúcich lekárov kvôli obmedzenému prístupu na jednotlivé oddelenia. Mali sme aj niekoľko sťažností, ktoré sa mi riešia veľmi ťažko. Dokážem sa vžiť do pocitov rodiny, ktorá nemôže navštíviť svojho príbuzného, napríklad seniora, ale súčasne si uvedomujem, že personál nepochybil, zachoval sa profesionálne.

V porovnaní s inými rokmi, koľko ste ošetrili, resp. hospitalizovali pacientov?

Na lôžkových oddeleniach sme odliečili 6.542 pacientov, čo je o 19% menej ako v roku 2019, narodilo sa u nás 582 detí, čo je porovnateľné s rokom 2019 a v mimolaboratórnom segmente počet ošetrených pacientov v mesiacoch pandémie klesol na 50-60% bežnej výkonnosti.

Čo je najsilnejšou devízou Vašej nemocnice?

Najsilnejšou devízou Nemocnice AGEL Zvolen je jednak centrálne laboratórium poskytujúce služby celej skupine AGEL, jednak rozvojový potenciál chirurgických odborov, ktoré netrpezlivo čakajú na ukončenie stavebných prác. Za rovnako dôležitý považujeme aj náš rast v oblasti poskytovania následnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa aktuálne venujeme.

Darí sa Vám riešiť všeobecný personálny nedostatok ľudí v zdravotníctve?

Asi rovnako ako všetkým. Sú odbory, kde sme na tom lepšie a sú odbory, kde stále hľadáme. Snažíme sa vyskladať náš tím zo skúsených odborníkov, ale aj dovzdelávať si vlastných. Konkurencia je veľká a niektoré snahy vyjdú, inokedy skúšame zas a znova.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK