• Po. feb 6th, 2023

15. ročník Divadelného podzámčia dopadol na jednotku

Selenčanky. Foto: IMG_1979

Počas dvoch letných septembrových dní (17. a 18.9.2020) sa v meste Zvolen konal v poradí už 15. ročník Medzinárodného festivalu pouličného divadla a hudby.

Divadelné podzámčie, ako sa tento festival nazýva, pripravilo Podpolianske osvetové stredisko v spolupráci s mestom Zvolen a na troch scénach ponúklo pestrý program pre malých aj veľkých.

Z dôvodu, že tento rok prebieha III. etapa rekonštrukčných prác na námestí SNP, kde sa nachádza aj Park Ľudovíta Štúra, ktorý hostil predchádzajúce ročníky, musel organizátor nájsť náhradné miesto konania.

Záhrada Lesníckeho a drevárskeho múzea sa tak stala domovom väčšiny predstavení, kde sa postupne vystriedali so svojimi rozprávkami Divadlo Actores, Concordia, KOS, Teáter Komika, DOS Braxatoris a Miro Jilo.

Vo štvrtok podvečer, ako čerešnička na torte sa konalo vo Fun zóne mesta Zvolen folklórne hudobné vystúpenie vojvodinských Slovákov žijúcich na Slovensku. Vystúpili Selenčanky, čo sú v podstate Slovenky zo Srbska.

Ak som v úvode spomínal tri scény, tak v posledný deň festivalu sa posledné dve predstavenia konali vo farskej záhrade evanjelického kostola a obe boli v podaní Divadla Zelienka.

V oboch prípadoch to boli rozprávky pre detského diváka, v úvode to bola rozprávka O sedliačke darebáčke a v závere o Psíčkovi a mačičke.

Takúto podobu malo tohtoročné Divadelné podzámčie, ktorého 15. ročník dopadol na jednotku a nech sa páči od nás aspoň pár fotografií.

Fotogaléria: Divadelné podzámčie 2020

Článok a foto: IMG_1979