• Št. nov 30th, 2023

XXIX. výstup na Pustý hrad ponúka pestrý program

Autor IMG_1979

aug 24, 2021
Poobede bude aj tradičná odborná prehliadka hradu. Foto: IMG_1979

Národný výstup na Pustý hrad je už tradičné podujatie, organizované pod hlavičkou mesta Zvolen, Zvolenského kultúrneho centra spolu s OZ Štúrov Zvolen a bude sa tento rok konať v sobotu 4.9.2021 a toto bude už jeho XXIX. ročník.

Súčasťou samotného podujatia budú pozdravy zástupcov mesta Zvolen a hostí, privítanie účastníkov Cyklojazdy histórie, ktorí ako zvyčajne vyšliapu na svojich dvojkolesových tátošoch aj na hrad.

Slávnostné otvorenie sa bude konať o 8:00 hod. v Parku Ľudovíta Štúra za prítomnosti vzácnych hostí, kedy sa tu okrem príhovorov budú k pamätníku významného dejateľa klásť vence a samozrejme na záver sa povie pár organizačných viet.

Na samotnom Pustom hrade bude pripravený tak, ako za ostatné roky bohatý kultúrny program.

Samozrejme, nebude chýbať bohatý program, kedy operencov opäť donesú a dozaista predvedú fantastické predstavenie sokoliari Sv. Bavona a pre deti bude predstavenie Via Historica s predstavením Od Sama po Jánošíka a na záver zaznejú piesne Karola Duchoňa v podaní Ludo Kuruc Band.

Netreba zabúdať na tvorivé dielne, odborný výklad, prehliadku archeologických nálezov, knižný stan Matice Slovenskej a veľa ďalšieho (viď plagát dole).

Viac info na plagáte, program sa bude priebežne upresňovať.

Program – (orientačne)

  • 8:00 hod – Slávnostné otvorenie podujatia v parku Ľudovíta Štúra
  • 10:00 hod – Otvorenie programu na Pustom hrade (pozdravy zástupcov Mesta Zvolen a hostí, privítanie účastníkov Cyklojazdy histórie)
  • Via Historica s predstavením Od Sama po Jánošíka
  • Sokoliari Sv. Bavona
  • piesne Karola Duchoňa v podaní Ludo Kuruc Band
  • 14:30 hod – Záver podujatia

Sprievodné aktivity:

  • Historická lukostreľba
  • Remeselné dielne
  • Hry a atrakcie pre deti
  • razba mincí

Upozornenie na vyhlášku 241

Na základe vyhlášky č. 241 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí platí nasledovné:

· Na hromadné podujatie je umožnený vstup aj iným osobám ako osobám v režime OTP. ( max 1000 osôb )

· Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.

· Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,

· Zákaz podávania rúk.

· Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia dodržujte rozostupy 2 m medzi osobami; to neplatí pre:

1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

2. partnerov,

3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,

4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,

5. osoby usadené v hľadisku podujatia,

6. osoby školiace voči osobám školeným,

7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

8. ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí plne očkované.