• Ut. dec 6th, 2022

Vo Zvolene sa otvorilo jedinečné vzdelávacie centrum

ByIMG_1979

okt 4, 2021
Stretnutie zástupcov Nadácie Pontis s riaditeľkou Základnej školy Jilemnického 1 a vedúcou odboru školstva mesta Zvolen v rekonštruovanom priestore centra Budúcnosť INAK vo Zvolene. Zľava: Martina Kolesárová (výkonná riaditeľka Nadácie Pontis), Zuzana Almáši Koreňová (vedúca odboru školstva, Mesto Zvolen), Daniela Kellerová (programová koordinátorka Budúcnosti INAK, Nadácia Pontis), Anna Cúttová (riaditeľka, Základná škola Jilemnického 1), Martin Točík (koordinátor zvolenského centra Budúcnosti INAK, Nadácia Pontis). Foto: zdroj TS

TS: Bratislava, 30. september 2021 – Priestor na rozvoj digitálnych a mäkkých zručností, podnikavosti a svojho talentu získali žiaci a žiačky druhého stupňa zvolenskej základnej školy vďaka unikátnemu 3-ročnému programu Nadácie Pontis s názvom Budúcnosť INAK. Jeho vyvrcholením je spracovanie vlastného nápadu na riešenie problémov, ktoré deti okolo seba vnímajú. Rovnomenné zvolenské centrum, ktoré podporilo aj mesto Zvolen, je iba druhé na Slovensku, kde sa tieto jedinečné vzdelávacie aktivity realizujú.

Petra má dvanásť rokov a navštevuje centrum Budúcnosť INAK. Oslovil ju príjemný priestor klubu, ktorý je pre ňu a ďalších účastníkov programu k dispozícii po škole až do večerných hodín. Petra ho navštevuje dvakrát do týždňa, učí sa využívať moderné technológie, ktoré sú v ňom k dispozícii. Zažila tiež stretnutia s mnohými inšpiratívnymi osobnosťami z oblasti podnikania, vedy, neziskového sektora. Navštívila významné slovenské firmy a organizácie, s ktorými sa rozprávala o témach udržateľnosti, ochrany životného prostredia či výbere budúceho povolania. Vďaka programu získava príležitosť na rozvoj svojich schopností, stáva sa súčasťou komunity. Je povzbudzovaná všímať si svoje okolie a riešiť problémy, ktoré v ňom vidí.

Za vznikom programu Budúcnosť INAK stojí Nadácia Pontis, ktorá na tvorbe kurikula spolupracovala s odborníkmi a odborníčkami v oblasti vzdelávania. Výsledkom je trojročný mimoškolský program ponúkajúci deťom svet plný inovácií, technológií, expertov a aj pomocnú ruku mentorov z centra. „V modernom coworkingovom priestore získavajú deti kompetencie potrebné na život v 21. storočí, akými sú digitálna gramotnosť, tímová spolupráca, kreativita. Dôležitou súčasťou je aj vytvorenie vlastnej sociálnej inovácie, teda aktivity, ktorá prinesie riešenie problému v ich okolí či regióne,“ uviedla Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Po Trnave, kde sa otvorilo prvé centrum Budúcnosti INAK v roku 2019, padla voľba na Zvolen. Inovatívny klub sa v ňom podarilo otvoriť aj vďaka spolupráci a pomoci miestnej samosprávy. „Projekt podobného charakteru sa u nás ešte nerealizoval, preto som veľmi rada, že sme druhé mesto na Slovensku, ktoré dostalo túto príležitosť,“ hovorí Zuzana Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva mesta Zvolen a dopĺňa: „Na programe Budúcnosť INAK ma oslovila práve jeho jedinečnosť, vedenie zo strany mentorov aj moderné technické vybavenie, ktorým bude priestor disponovať.“ Zaujímavou súčasťou je podľa Almáši Koreňovej aj inovácia, ktorú majú deti vytvoriť. Vníma ju ako skvelú možnosť pomôcť na lokálnej úrovni.

Sídlo inovatívneho klubu vzniklo vo Zvolene na Základnej škole Petra Jilemnického 1, ktorú navštevuje vyšší počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Naším cieľom je komunikovať deťom, že existujú rôzne možnosti, ktoré môžu vo svojom živote využiť, a to bez ohľadu na zázemie, z ktorého pochádzajú,“ vysvetľuje M. Kolesárová. Výber miesta nového centra privítala aj riaditeľka školy Anna Cúttová: „Našim žiakom sprostredkovávame rôzne aktivity, Budúcnosť INAK sa od nich líši v možnostiach, ktoré ponúka. Verím, že deťom prinesie nové zážitky a témy, ktoré ich zaujmú. Veľmi oceňujem, že je program dostupný pre všetkých.“

Do zvolenského centra momentálne prebieha nábor účastníkov. Žiaci a žiačky z Jilemnického 1 navštevujú, vzhľadom na pandemickú situáciu, priestor po triedach. Deti sa medzi ročníkmi miešať nebudú, so spolužiakmi a spolužiačkami budú aj zaradení do programu. Sprevádzať ich bude programový koordinátor z Nadácie Pontis, vyškolení mentori – študenti vysokej školy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a aj inšpiratávni ľudia z občianskych združení, firiem z regiónu.

Hlavným partnerom zvolenského centra je Nadácia Orange. Vývoj jedinečnej metodiky Budúcnosti INAK podporil hlavný partner programu, Nadačný fond Slovak Telekom.

Budúcnosť INAK je mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov. Projekt je zameraný na vytváranie inovatívnych klubov, v ktorých ponúkame žiakom a žiačkam základných škôl 3-ročný vysoko kvalitný program na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností. Prvé centrum Budúcnosti INAK vzniklo v roku 2019 pri ZŠ s MŠ Maxima Gorkého v Trnave, druhé sa otvorilo v septembri 2021 na Základnej škole na Jilemnického vo Zvolene. Svoje poznatky prišli účastníkom a účastníčkam programu odovzdať už aj spisovateľ Daniel Hevier, CEO siete kníhkupectiev Martinus Michal Meško alebo Michaela Musilová, ktorá vedie simulované misie na Mars.

Budúcnosť INAK prináša deťom príležitosti na rozvoj ich schopností, povzbudzuje ich, aby si všímali svoje okolie, rozmýšľali o svete inak a riešili problémy, ktoré vidia okolo seba. Posilňuje ich potenciál, aby mali šancu na lepšiu budúcnosť. Dlhodobým cieľom programu je šíriť sa do čo najviac škôl na Slovensku. http://www.buducnostinak.sk

TS: Zuzana SchalekováSenior PR manažérka. Foto: zdroj TS