• Pi. jún 2nd, 2023

Zvolenská nemocnica sa snaží pritiahnuť mladú generáciu zdravotníkov

Foto: zdroj TS

TS: Študentom lekárskej fakulty predstavili nemocnicu tí najpovolanejší. Vedenie Nemocnice AGEL Zvolen sa snaží v rámci svojej perspektívy do budúcna motivovať študentov, aby po skončení štúdia zvážili prácu práve vo tamojšej nemocnici. Najlepším príkladom bol pre budúce nádeje zdravotníctva lekár, ktorý len vlani lekársku fakultu v Martine absolvoval a dnes je lekárom oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

,,Získať mladých lekárov, poskytnúť im možnosť stabilnej práce s najmodernejším vybavením i ďalšieho vzdelávania v odbornosti je pre nás zásadné, aby nemocnica mohla zabezpečovať adekvátny rozsah a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Stretnutie so študentmi bolo veľmi motivujúce, dáva nám to nádej, že slovenské zdravotníctvo má svoju budúcnosť, len ich treba podchytiť a dať im šancu okamžite po skončení vysokej školy zúčastňovať sa reálnej medicíny,“ hovorí riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ľudmila Veselá, ktorá zdravotnícke zariadenia predstavila aj s námestníkom MUDr. Jánom Haškom a jedným z minuloročných absolventov Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine, lekárom OAIM MUDr. Jakubom Šmidriakom. ,,Pred medicínou som robil rok sanitára práve na ARO vo Zvolene. Vďaka tomu som mohol vidieť, o čom je intenzívna medicína a anestéziológia. Rozhodol som sa pre túto špecializáciu a vedel som, že sa sem chcem po škole vrátiť. Štipendijný program bol pre mňa atraktívny práve tým, že mi garantoval ako miesto vo Zvolenskej nemocnici, tak aj mnou zvolenú špecializáciu,“ hovorí MUDr. Šmidriak.

Hlavnou témou akcie, ktorú organizovala Lekárska fakulta v Martine bolo, prečo zostať pracovať na Slovensku. ,,Alfou a omegou je, aby naši mladí zdravotníci zostali vykonávať medicínu doma, ale samozrejme, aby mali možnosť stáží a odborných pobytov aj v zahraničí. Je pre nás skvelé, aby potom svoje skúsenosti mohli uplatniť doma,“ vysvetľuje riaditeľka nemocnice. Za posledný rok sa nemocnici podarilo získať 5 mladých medikov. Najžiadanejšie odbornosti sú vnútorné lekárstvo, neurológia, gynekológia a pôrodníctvo, rádiodiagnostika.

Nemocnica má mladým čo ponúknuť. Vlani sa tu otvoril nový, moderný urgentný príjem, fungujú tu tri nové operačné sály, svoju činnosť začalo Centrum pre parkinsonizmus a extrapyramídové poruchy, nemocnica disponuje novým CT, MR, PET CT a jej obrovskou výhodou je aj poloha takmer v centre mesta. Poskytuje služby pre spádovú oblasť s cca 120 000 obyvateľmi a zamestnáva 700 ľudí.

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK. Foto: zdroj TS