• Št. mar 30th, 2023

Zvolenčanka, ktorá pomáha Slovákom v Rakúsku. Kandidátka na poslankyňu MsZ Zvolen – volebný obvod č. 6 Centrálna mestská zóna Západ

Množstvo ľudí cestuje za lepším zárobkom do nemecky hovoriacich krajín. No často si nie sú vedomí všetkých komplikácií. Zvolenská odborníčka vás pred problémami vystríha.

Zdroj: Archív Daša Melicheríková

Rakúske či nemecké zárobky lákajú viacerých Slovákov. Nájsť si prácu v zahraničí nie je až taký problém. Komplikácie sa vyskytnú vtedy, keď si človek nie je vedomý všetkých náležitostí, ktoré musí v cudzom štáte splniť. V týchto situáciách prichádza Zvolenčanka Mgr. Daša Melicheríková. Tá si so svojimi klientmi prešla už najrôznejšími životnými situáciami. Od riešenia sociálnych, daňových záležitostí, prídavkov na deti, až po okolnosti, kedy Slovenka pracovala v rakúskej domácnosti, kde odmietali svietiť či kúriť.

Chcela pomáhať

Melicheríková pracuje ako súdna prekladateľka nemčiny už vyše 17 rokov. Tlmočníčka a prekladateľka pri súdnych procesoch či policajných vyšetrovaniach zažila množstvo ľudských osudov – či išlo o medzištátne rozvody, krádeže, vymáhania výživného, vraždy alebo obchodné spory. Okrem svojej profesionálnej práce sa venuje mládeži, kde svoj voľný čas trávi na zimnom štadióne a vedie kurzy korčuľovania a krasokorčuľovania pre zvolenské materské školy ako i 1.stupeň základných škôl. Dokonca v rokoch 2018 – 2022 podnietila a organizovala pod hlavičkou HKM Zvolen aj verejné korčuľovanie pre širokú zvolenskú športovú verejnosť.

Zvolenčanka sa rozhodla neostať vo svojej profesionálnej práci len pri písomných prekladoch technických preukazov či úradných listín: Životné situácie, ktoré som videla pri súdoch ma viedli k túžbe pomáhať týmto ľuďom priamo. Tak som sa začala zaujímať o rakúsky právny, sociálny a zdravotný systém a systémy nemecky hovoriacich krajín, kam najčastejšie odchádzajú Slováci za prácou.“

Na Melicheríkovú sa postupne začalo obracať stále viac ľudí pracujúcich v zahraničí i z ostatných kútov Slovenska. To by nebolo nič, keby som neprišla do kontaktu so ženami, ktoré chodia do zahraničia opatrovať starých, nevládnych a často ješitných starčekov a starenky na úkor opustenia ich maloletých detí. Najprv som vybavovala pre tieto “žienky“ len prídavky pre ich deti, ktoré ostali na území našej republiky bez mamy, často len so starším súrodencom – nakoľko väčšina týchto matiek sú samoživiteľky, spomína.

Exekútor si vás nájde

Svojich klientov sa snaží vystríhať pred problémami, ktoré im pri nástupe do práce v zahraničí nič nehovoria: Neuvedomujú si, že sa stávajú podnikateľmi a živnostníkmi napríklad rakúskeho štátu, ktorý od nich vyžaduje plnenie si svojich povinností. Často dotyčné ženy nevedia, čo sú odvody do jednotlivých poisťovní, čo je WKO (Hospodárska komora Rakúska) a že to nekončí momentom, keď sa dostanú do nejakej rodiny.“

Podľa Zvolenčanky je dosť nebezpečné vycestovať do krajiny na vlastnú päsť, nie len bez znalostí jazyka, no najmä bez vedomostí o systéme danej krajiny. Zverujú sa do rúk šoférom, ktorí ich vozia do práce často bez licencie udelenej Rakúskym ministerstvom dopravy, či bez vydania pokladničného dokladu za prepravu. Keď sa nedajbože niečo stane, ich pozostalým ostanú už len oči pre plač a vymožiteľnosť náhrady škody u vinníka alebo poisťovne ostane tiež nulová,“ varuje.

Najhoršie situácie sú, keď je už neskoro a problém je na svete: Bežne vybavím PN-ku, dávky pre ZŤP, resp. dohadujem s rôznymi inštitúciami v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku splátkové kalendáre, aby tieto ženy neprišli aj o to posledné – o strechu nad hlavou.“

„Vymožiteľnosť práva je vo svete úplne iná ako u nás a celý právny, sociálny a daňový systém je v EÚ prepojený. Spoliehať sa na to, že mňa nedostanú či nenájdu, nemá absolútny význam. Rakúska polícia, či exekútor si Vás nájde,“ zdôrazňuje Melicheríková.

Tlmočníčka a zároveň aj poslankyňa (2018-2022)

Melicheríková popri svojej práci zastávala v rokoch 2014 – 2018 už aj funkciu poslankyne MsZ vo Zvolene za Centrálnu mestskú zónu Západ (centrum mesta). Vo volebnom období 2018 – 2022 jej chýbali k úspechu 4 hlasy.

„Ja osobne považujem toto obdobie môjho poslaneckého pôsobenia za veľmi plodné, vďaka vedeniu mesta a celkovej ekonomickej kondícii mesta sa jednotlivé výbory mestských častí (ďalej len VMČ) rýchlejšie dostali k svojim plánovaným realizáciám a to vyčlenením balíka peňazí vo výške 500 000,- EUR z rozpočtu mesta, ktoré sme vtedy každý rok pre VMČ schvaľovali a tak nášmu vtedajšiemu VMČ pripadla každoročne suma takmer 112 000 až 116.000, EUR, o ktorej rozhodoval už len zúžený okruh poslancov vždy za daný rajón. Za toto dávam vedeniu mesta „palec hore“, nakoľko skutočne týmto spôsobom sme sa rýchlejšie dopracovali k realizácii požiadaviek občanov. Bez akéhokoľvek zbytočného naťahovania sa a odôvodňovania na zasadnutiach MsZ“, ako bolo tomu v rokoch 2018 – 2022.

Za najväčšie investície a svoje poslanecké úspechy považuje Melicheríková, ako predsedníčka VMČ (2018-2022) nasledovné finančne najnáročnejšie a strategické realizácie:

„Podarilo sa nám uskutočniť opravu a revitalizáciu mnohých vnútroblokov z balíka týchto financií, kde v tomto období mesto Zvolen prispelo priamo z rozpočtu aj na výstavbu 5 stojísk polopodzemných kontajnerov v našom rajóne: napr. Bystrický rad, Kozáčeka, V.P. Tótha, M.R. Štefánika, a vtedy najväčšie stojisko na Balkáne. Z hľadiska dvorových častí sme s balíka našich kapitálových výdavkov zrekonštruovali severnú aj južnú stranu dvorov na Námestí Slobody, dvory ulice Vansovej, osadili verejné osvetlenia, opravil sa chodník za Domom služieb a čiastočne i chodník oproti Katastrálnemu úradu, vytvorili sme nie malé množstvo parkovacích miest, doslova z blata, vo dvorových častiach, napr. M.M.Hodžu, M.R.Štefánika, T.Vansovej, pričom koncepcia mesta vtedy bola: ponúknuť uzavreté dvory Spoločenstvám vlastníkov bytov do prenájmu a v mnohých prípadoch sa to i stalo a aktívni spoluobčania si ich ďalej zveľadili, vytvorili altánky, záhradky a pod. Aj takúto pomocnú ruku zo strany občanov sme veľmi odcenili.

  • Okrem opravy dvorových častí sme v rokoch 2018 – 2022 v našom rajóne schválili jedny z väčších investícií vo vtedajších rokoch v meste i vďaka fondom EU: a to boli rekonštrukcia školského dvora V.ZŠ na Hrnčiarskej ulici, oprava ulice Dobronivská a následne aj oprava okolia V.ZŠ, teda Kozáčekovej ulice (2019), Bystrický rad a priestor medzi V.ZŠ a X.MŠ, ktoré boli financované práve z fondov EU. Osobne som podporila zdvihnutím ruky dokončenie III. etapy SC Európa a to je oprava ulíc Divadelná a pred prevádzkou ALEX (jar 2019).
  • Samozrejme práca poslanca nespočíva len v stavebnej organizácii prác ale i v naslúchaní ľudu, tvorbe rozpočtu a tak sme spoločne s vtedajšími kolegami a vedením mesta každoročne organizovali stretnutia s občanmi, naslúchali ich požiadavkám a riešili ich v rámci našich finančných možnosti a kompetencií
  • Nedá mi nespomenúť, že sme sa zameriavali aj postihnutých spoluobčanov a to tým, že sme vytvárali bezbariérové prístupy na prechody pre chodcov a osvetľovali ich, z hľadiska bezpečnosti a duševnej psychohygieny ostala a myslím si, že do dnes nedoriešená otázka vyslovenia jednoznačného stanoviska pre obyvateľov ulice M.R. Štefánika, ktorí nás v tom čase a zrejme aj súčasných poslancov denno-denne oprávnene atakovali s nadmernou hlučnosťou motorových vozidiel, hlavne vozidiel MHD a PAD (prímestská autobusová doprava), a to nie len v ulici M.R.Štefánika, ale i v ulici Lihoveckého, kde denno-denne prechádza zo smeru Lieskovca a Detvy tisíce motorových vozidiel, skracujúcich si cestu do mesta.
  • Pri našej činnosti sme nezabudli ani na zdravšie životné prostredie a tak sme na základe požiadaviek občanov Balkána vytvorili pred ich bytovými domami predzáhradky z existujúcich betónových povrchov
  • Nezabudli sme ani na našich najmenších a zabezpečili sme im detské ihriská (Kozáčeka, Balkán a Rákoš)
  • Čo sa týka parkov v meste: odobrili sme finančný náklad na revitalizáciu parku Višňovského, ktorého stav bol v minulosti verejnosťou často kritizovaný, žiaľ jeho celková revitalizácia nie je do dnes ešte ukončená.
  • Pri svojej činnosti som sa snažila napomáhať spravodlivými rozhodnutiami našim spoluobčanom a tak som podnietila v lokalite Hať Podharajch vypracovanie statického posudku pre nosnosť mostovky, aby sa zabránilo v tom čase akýmkoľvek precedensom medzi susedmi
  • Nesmiem opomenúť, že ako predsedníčka vtedajšieho Výboru mestskej časti – Centrálna mestská zóna Západ, teda volebný okrsok číslo 6 som v rokoch 2018 – 2022 úzko spolupracovala s hliadkami MsP, hlavne s inšpektormi, ktorí boli v tom čase zodpovední za „náš rajón“ – trvala som na pravidelných osobných stretnutiach s inšpektormi a zamestnancami MsP, aby som sa dozvedela o najpalčivejších problémoch našej zóny, ktoré sme následne ako Výbor VMČ spolu s MsP riešili – za čo im všetkým patrí veľká vďaka.

V konečnom dôsledku, záverečný účet počas mojej pôsobnosti vo funkcii poslankyne MsZ Zvolen a predsedníčky VMČ bol za roky 2014 až 2018 vo výške preinvestovaných 2. 338 331,- EUR. Boli to peniaze, ktoré sme spoločne s mestom Zvolen investovali len do nášho „rajóna“. Na záver si dovolím konštatovať, že som nikdy nesedela so založenými rukami a tak ako mesto, tak i ja som vyvíjala snahu, aby mesto napredovalo vo vytvorení kapitálu a jeho zveľadení v prospech občanov. Všetko sa však zrealizovať nedá a tak plne chápem, že sa nájdu medzi občanmi i kritici, no pevne verím, že budúce volebné obdobie po októbri 2022 príde i na ich požiadavky. Pevne verím, že v prípade úspechu vo voľbách 2022 sa mi podarí presadiť vybudovanie záchytného parkovania v meste Zvolen – som názoru, že bytovou výstavbou v CMZ Západ bolo občanom zobratých množstvo parkovacích miest, no nebola poskytnutá „na druhej strane váhy“ náhrada – hlavne tým „osemhodinovým parkujúcim šoférom“, ktorí dochádzajú do nášho mesta za prácou. Mám za to, že okrem problematiky, ktoré súčasné zastupiteľstvo riešilo a nevyriešilo (napr. kúpalisko, ktoré vnímam ako pridanú hodnotu obyvateľstvu mesta s dopadom na rozpočet) má naše mesto ďalekosiahle iné, organizačné, ekonomické, dopravné, stavebné problémy – samotná celospoločenská situácia či už ohľadom COVID 19 alebo nepokoje na Ukrajine nás o tom presvedčili a postavili aj súčasné vedenie mesta pred hotovú vec, kde bolo treba nie len rozhodnúť, ale hlavne konať doslova „z večera do rána“. Uvedomujem si aj dopad týchto udalostí na rozpočet mesta a práve preto nesľubujem nereálne veci, ale svoju snahu a ochotu o zrealizovanie vecí realizovateľných.

A práve z toho dôvodu som si zvolila do ďalej mojej volebnej kampane logo: „ VERÍM TOMU ČO ROBÍM A ROBÍM TO, ČOMU VERÍM“ a zakrúžkovanie mojej 19. v našej zóne už nechávam na občana.

Autor a fotografie: Archív Mgr. Melicheríková Daša