• Ut. dec 5th, 2023

Algeziológovia riešili najmodernejšie postupy v liečbe bolesti

Autor IMG_1979

okt 17, 2022 ,
Foto: zdroj TS

TS: Takmer 200 lekárov, takmer 60 zdravotných sestier a mnohé farmaceutické firmy sa zúčastnili na kongresoch na tému liečby bolesti – XXIII. Česko-slovenské dialógy o bolesti a XXIX. Slovenské dialógy a o bolesti s medzinárodnou účasťou. Témou boli najnovšie poznatky v liečbe bolesti tak z pohľadu lekárov, ošetrovateľského personálu aj pacienta.

Záštitu nad kongresom prevzala Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta Zvolen a za Nemocnicu AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá, ,,Počas troch dní zazneli odborné prednášky algeziológov zo Slovenska, Českej republiky a Francúzka, ktoré boli zaradené do desiatich blokov. Hlavné témy sa venovali aplikácii najnovších poznatkov o bolesti do praxe, prelomení kolobehu silnej chronickej bolesti, intervenčnej algeziológii, adjuvantnej liečbe chronickej bolesti, farmakoterapii bolesti, nádorovej a nenádorovej bolesti,“ hovorí predsedníčka organizačného výboru a zároveň prednášajúca MUDr. Jana Zdechovanová.

Súčasťou kongresu bol odborný workshop, ktorý sa venoval využitiu sonografie v diagnostike a liečbe bolesti. Rozdelený bol na teoretickú a praktickú časť.

V rámci sesterskej sekcie bol zaradený aj blok prednášok pod názvom Ošetrovateľská starostlivosť v algeziológii. ,,Po prednáškach si v diskusii kolegyne mali možnosť priblížiť svoju prácu na ambulanciách, vymeniť skúsenosti a poznatky z praxe,“ dodáva MUDr. Zdechovanová.

Zaujímavý odborný program dopĺňal sprievodný program ako prehliadka Zvolenského zámku, v ktorom sa nachádza expozícia gotického umenia, či diskusné fórum algeziológov. Niektorí účastníci si pozreli námestie vo Zvolene, či Pustý hrad.

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa skupiny AGEL SK. Foto: zdroj TS