• Ne. dec 3rd, 2023

Vo Zvolene sa ujal funkcie aj druhý viceprimátor

Autor IMG_1979

jan 10, 2023
Ľubomír Zdút-Šťastný. Foto: zdroj TS

TS: Ohlásená povolebná zmena sa stala skutočnosťou na začiatku týždňa, kedy miesto druhého zástupcu primátora zaujal Ľubomír Zdút-Šťastný. Hlavnými oblasťami jeho činnosti bude školstvo, šport, sociálna oblasť, ale aj eurofondy a iné mimorozpočtové zdroje.

„Už krátko po voľbách som oznámil, že vzhľadom na neustále sa zväčšujúci rozsah činností mesto potrebuje dvoch viceprimátorov. S pánmi Kuseinom i Zdútom-Šťastným sme sa dohodli na čiastočnom pracovnom úväzku. Aby sa naše mesto mohlo rozvíjať aj v aktuálnej situácii, rozhodne potrebujeme získavať zdroje z eurofondov i ďalších mimorozpočtových zdrojov. A presne túto oblasť zastreší pán Ľubomír Zdút-Šťastný. Bol jedným z najaktívnejším poslancov v minulom volebnom období, verím, že svojou energiou pomôže mestu k ďalšiemu rozvoju,“ uviedol zvolenský primátor Vladimír Maňka.

Ďalej podotkol, že mesto Zvolen, spoločne s mestom Sliač a obcami Budča, Kováčová a Lieskovec, vytvorili v uplynulom období partnerstvo, ktoré môže čerpať extra peniaze z eurofondov na regionálny rozvoj. Okrem toho mesto postupne pripravuje projekty, s ktorými sa bude uchádzať o peniaze z Plánu obnovy a odolnosti a z ďalších eurofondových zdrojov. „Práce v tejto oblasti je veľmi veľa, verím, že v nej bude pán Zdút-Šťastný pre mesto prínosom. Rovnako tak v oblastiach vzdelávania, športu či v sociálnej a bytovej otázke, kam by mali smerovať ďalšie jeho aktivity,“ zhrnul oblasti práce svojho zástupcu zvolenský primátor.

Ľubomír Zdút-Šťastný bol poslancom mestského zastupiteľstva už v uplynulom volebnom období. V jesenných voľbách opätovne získal dôveru voličov, keď kandidoval za Centrálnu mestskú zónu Západ. Mnohí Zvolenčania ho poznajú ako niekdajšieho vrcholového hráča basketbalu, v rámci profesionálnej činnosti sa v minulosti venoval pomoci začínajúcim podnikateľom. Po Miroslavovi Kuseinovi sa teda stal druhým viceprimátorom mesta Zvolen.

TS: PhDr. Martin Svatuška – hovorca – Mesto Zvolen