• Pi. mar 24th, 2023

Vrchol chrípkovej epidémie je ešte len pred nami. Ako sa naň pripraviť?

MUDr. Ladislav Lužinský. Foto. zdroj TS

TS: Viacerí odborníci varujú, že druhý vrchol chrípkovej epidémie ešte neprišiel. Celú situáciu pre pacientov komplikuje aj nedostatok liekov v lekárňach. O celej situácii a aj radách, ako čo robiť počas epidémie sme sa rozprávali s MUDr. Ladislavom Lužinským z ambulancie infektológie Nemocnice AGEL Zvolen.

Celé zimné obdobie a zmeny teplôt predstavujú nárast rôznych infekcií, vrátane chrípky. Môžeme vidieť, že je tomu aj tento rok. Dokonca ešte horšie. Môžeme povedať prečo?

Obdobie od roku 2020 dosiaľ je z epidemiologického hľadiska a výskytu bežných vírusových infekcií akoby manažované pandémiou COVID-19. Klasické virózy jesene a zimy ustúpili do pozadia aj príčinou zriedkavejších biologických odberov.

Aj v tomto roku sú časté infekcie spôsobené vírusom SARS-COV-2 a jeho subvariantami, ale prichádza obdobie chrípkových a chrípke podobných ochorení (CHPO), s možnou superinfekciou s tzv. atypickými baktériami, ako sú mykoplazmy a chlamýdie.

Aké najčastejšie virózy sa objavujú v zimnom období?

V tomto období sa najčastejšie objavujú – respiračný synciciálny vírus, adenovírusy, rinovírusy a iné bližšie nešpecifikované vírusy.

Z chrípkových vírusov sa najčastejšie vyskytuje typ A, menej typ B a zriedkavo typ C. V tomto poradí je závažný aj ich klinický priebeh. Najťažší má ochorenie vírusom typu A.

Nie príjemná je informácia o novom subvariante omicron koronavírusu prichádzajúcom z USA, v mediách nazvanom “Kraken” (bájny obrovský hlavonožec schopný potápať celé lode). Vznikol rekombináciou 2 koronavírusov. Očakáva sa chorobnosť ako pri nástupe pandémie COVID-19 v r. 2020. Súčasná miera imunity je ale na vyššom stupni úrovne po očkovaní, po prekonaní infekcie, alebo po obojakej imunizácii. Úvahy o “obídení” získanej imunity sú nepravdepodobné.

Aké sú vaše odporúčania, aby sa ľudia pred chrípkou chránili?

Okrem očkovania proti chrípke, zdravej stravy, vitamínov C, D, E, odporúčam aj stopové prvky – selén, zinok, dostatok nenasýtených mastných kyselín obsiahnutých v jedle (rybí olej, tresčia pečeň, rakytník, chia semiačka, olej), D vitamín.

Dôležité je vetranie miestností, hygiena rúk, dezinfekcia kontaminovaných plôch, dodržiavanie respiračnej etikety.

Prospeje čo najdlhší pobyt na čerstvom vzduchu, oddych a nerušený spánok.

Očkovanie proti chrípke sa odporúča osobám rizikových skupín najmä pre život ohrozujúce zdravotné komplikácie. Patria sem: zdravotnícki pracovníci, vek nad 59 rokov, pacienti s chronickými ochoreniami srdca, pľúc a metabolickými ochoreniami, osoby s oslabenou imunitou. Odporučené je aj očkovanie v tehotenstve a detí od 6 mesiacov do 3 rokov.

Aktuálne máme chrípkovú sezónu a počet chorých sa stále zvyšuje, prečo je tomu tak?

Najprv si zadefinujme chrípkovú sezónu. Na severnej pologuli oficiálne začína od 40. kalendárneho týždňa a pretrváva do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roku. Pre aktuálnu sezónu 2022/2023 je oficiálne od začiatku októbra až do začiatku mája.

V našej zemepisnej šírke je zvýšená chorobnosť na akútne respiračné ochorenia, ktoré som spomenul v úvode, vrátanie chrípky a jej podobných ochorení. 2 roky sme boli izolovaní od bežných patogénov a teraz tu máme kompenzačnú vlnu.

Aká je príčina, že sa vlani výrazne zvýšil výskyt chrípky?

V minulom pandemickom období nebolo robených dostatok odberov na chrípku, lebo pozornosť bola zameraná na infekciu COVID-19. Teraz je pandémia covidu na ústupe a začínajú sa prejavovať bežné ochorenia – chrípka a chrípke podobné. Lekári by sa mali zamerať na výtery z nosohltanu, odber párových vzoriek séra za účelom sledovania dynamiky hladín protilátok proti chrípkovým vírusom.

Všeobecní lekári pre dospelých a deti by mali viac testovať pacientov na chrípku, hlásiť infekčné ochorenia ARO (akútne respiračné ochorenia) a CHPO (chrípka a chrípke podobné ochorenia), náležitým pracoviskám – RÚVZ (regionálny úrad verejného zdravotníctva). Na základe týchto údajov a údajov mikrobiologických pracovísk sa stanovuje prehľad chorobnosti na respiračné nákazy v SR.

Je podľa vás lepšie v tomto období naďalej nosiť rúška?

Nosenie respirátorov (vhodnejšie ako rúška) je v súčasnosti odporúčané a povinné.

Odporúčané je v preplnenej MHD, preplnených uličkách obchodov, pri hromadných podujatiach, keď sme obklopení ľuďmi bez možnosti udržania bezpečného odstupu, keď nevieme posúdiť ich zdravotný stav. Nosenie respirátoru je povinné v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, v čakárňach ambulanciách lekárov a v lekárňach.

Osobne som za nosenie respirátorov. Rúško nie je dostatočné. Ale aj menej je niekedy viac. Pokiaľ niekto nesúhlasí s odporúčaním, mal by tolerovať požiadavky okolostojacich. Mali by sme dodržiavať respiračnú etiketu (kýchať a kašľať do jednorazovej vreckovky, nie do ruky, rukávu, vreckovku odhodiť do uzatvárateľnej nádoby. Pokiaľ je to možné, ruky si umyjeme tečúcou vodou a mydlom, alebo ich vydezinfikujeme. Respirátorom musíme mať prekryté nos aj ústa. Nosenie ,,na pol žrde” je neefektívne.

Nerobme iným to, čo nechceme, aby iní robili nám. Buďme empatickí,

TS: Mgr. Martina Pavliková – Hovorkyňa AGEL SK. Foto: zdroj TS