• Ne. jún 4th, 2023

Na poštu tento rok posledný krát? Zvolenčania, rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a poplatku za odpad vám mesto môže poslať do elektronickej schránky

ByIMG_1979

mar 21, 2023
Foto: ilustračné.

TS: Pochopiteľne je potrebné, aby ju obyvatelia mali aktivovanú na doručovanie. Zvolenská radnica upozorňuje, že týmto spôsobom sa v budúcnosti vyhnú nutnosti vyzdvihnúť si doporučenú zásielku na pošte, ak ich doručovateľ nezastihne v mieste trvalého bydliska.

„Práve v čase doručovania rozhodnutí o výške dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad sa na nás obyvatelia čoraz častejšie obracajú s otázkou, ako by sa v budúcnosti mohli dostať k podkladu pre svoju úhradu jednoduchšie. Odporúčame im práve aktiváciu elektronickej schránky. V nej následne nájdu všetky dôležité informácie, vrátane QR kódu pre jednoduché uskutočnenie platby,“ upozorňuje Katarína Markovičová, vedúca oddelenia miestnych daní zvolenského magistrátu. Ak obyvatelia túto možnosť nevyužívajú, radnici neostáva iné, ako poslať im klasickú doporučenú poštovú zásielku. Mesto má totiž zákonnú povinnosť doručiť tento druh zásielky do vlastných rúk.

„Elektronickú schránku má k dispozícii každý, komu bol v minulých rokoch vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom. Mnohí obyvatelia k nemu dostali aj bezpečnostný osobný kód a čítačku elektronických kariet. V tom prípade stačí už len nainštalovať do svojho počítača softvér na prihlasovanie (eID klient), ktorý je možné nájsť na portáli slovensko.sk, a môžu sa prihlasovať do svojej schránky,“ uvádza vedúci referátu informatiky zvolenskej radnice Peter Šuchaň.

Ak niekto nemá k dispozícii bezpečnostný kód, je možné o jeho vydanie požiadať na polícii, v mieste, kde sa vybavujú občianske preukazy. Do elektronickej schránky sa následne prihlási cez spomínaný portál. Pre prípad potreby sú na ňom zverejnené aj presné návody, ako postupovať.

Mesto prizvukuje, že na doručenie rozhodnutia o výške daní a poplatkov nestačí len samotné zriadenie schránky, obyvateľ si ju musí aktivovať na doručovanie, čo je veľmi jednoduché. „Bez tohto kroku mu opäť nedokážeme rozhodnutie doručiť inak ako prostredníctvom klasickej doporučenej poštovej zásielky,“ upozorňuje Markovičová. Vo Zvolene v súčasnosti evidujú 17 tisíc daňovníkov, no elektronickú schránku má podľa aktívnu iba 1,5 tisíc z nich. Mesto zároveň upozorňuje, aby si obyvatelia nemýlili elektronickú schránku s e-mailovou.

V týchto dňoch sú už rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad distribuované poštou. Zvolenčania, ktorí ešte nemajú zriadenú elektronickú schránku, si ich prevezmú od doručovateľa, prípadne na pošte. Ak si aktivujú svoju elektronickú schránku, v budúcnosti si už nájdu potrebné informácie od mesta priamo v nej.

TS: PhDr. Martin Svatuška – hovorca Mesto Zvolen

Pridaj komentár