• St. mar 29th, 2023
klara-konikova-rastislav-ferov
Klára Koníková a Rastislav Ferov. Foto: Ján Števonka

V utorok 16.marca 2010 o 18. hodine sa uskutočnilo v Kráľovskej sieni Zvolenského Zámku koncert, ktorý pozostával z diel najvýraznejších osobností romantickej hudby F. Chopina a R. Schumanna v podaní žiakov ZUŠ Zvolen pod titulom drobnosti majstrov .

Niečo viac o koncerte : v roku, kedy Základná umelecká škola vo Zvolene na Nádvornej ulici oslavuje 90 rokov svojej existencie, si celý hudobný svet pripomína 200. výročie narodenie významných osobností romantickej hudby : citujem z letáka k programu:

 • Frederyka Chopina ( 22. február 1810 ) – známeho ako básnika klavíra. Mimoriadneho klavírneho skladateľa s jedinečným zmyslom pre krásu a s úžasným melodickým aj harmonickým fondom, ktorého diela sú hlboké a plné citu.
 • Roberta Shumana ( 8. jún 1810 ) – predstaviteľa vrcholného romantizmu, majstra miniatúr a cyklických foriem, v ktorých sa stretávame s obsahovo poetickými, zasnenými hudobnými okamihmi a ktorého hudba má priame vzťahy k veľkým nemeckým romantickým básnikom.

Program :

 • F. Chopin : predslov – Jozef Sklenka
 • F. Chopin : Valčík As dur – Erika Odalošová
 • R. Schumann : Divokí jazdec a Veselý roľník – Maroš Uhliar
 • F. Chopin : Mazurka
 • R. Shumann : Duo z Albumu pre mládež – Klára Kolníková, Ivana Klesniaková
 • R. Shumann : próza – Martin Kanuščák
 • R. Shumann : Ocudzích zemiach a ľuďoch a Dieťa prosí – Alexandra Puškárová
 • R. Shumann : Ľudová pesnička a Lienočka útla – Denisa Lizoňová
 • F. Chopin : Mazurka – Klára Koníková, Ivana Klesniaková, Gréta Gondová
 • F. Chopin : Valčík a mol – žiaci tanečného odboru, Zuzana Zegleňová, Martin Kanuščák
 • R. Shumann : próza – Martin Kanuščák
 • R. Shumann : Romanca Fantastický tanec – Anna Šmidriaková
 • F. Chopin : Dievčenské prianie – Denisa Lizoňová
 • F. Chopin : Variácie na Rossiniho tému – Klára Koníková, Rastislav Ferov
 • F. Chopin : próza – Jozef Sklenka
 • F. Chopin : Preludium Des dur – Erika Odalošová
 • F. Chopin : Etuda E dur – Anna Štrbová

Celý koncert sa niesol vo vynikajúcej atmosfére a jednotlivý účinkujúci boli po svojom predstavení obdarený potleskom.

Fotografie z koncertu:


Blog, foto a video : Ján Števonka. Gramatická úprava : L.H.