• Pi. jún 2nd, 2023

Absolventské koncerty ZUŠ Zvolen 2. časť

ByIMG_1979

máj 15, 2011 , ,
absolv_konc
Informačný leták k podujatiu.

Počas dvoch dní, 10. a 11.5.2011 sa uskutočnili v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku absolventské koncerty žiakov ZUŠ so sídlom na Nádvornej ulici 10 vo Zvolene.

Na koncertoch vystupovali žiaci ZUŠ Zvolen, ktorí takto veľkolepo zavŕšili 8 ročné umelecké vzdelanie a pred svojimi rodičmi absolvovali tieto koncerty.

Každý z koncertov trval bezmála 90. minút, počas ktorých si bolo možné vypočuť talentovanosť vystupujúcich chlapcov a dievčat, ktorí hrali na hudobné nástroje skladby takých velikánov ako J. S. BachJ. LoeI. P. BuccoF. M. Bartholdy a veľa veľa ďalších.

To, ako hrali jednotliví absolventi počas tohto dňa, si môžete pozrieť na priložených videách. 

Nakoľko boli koncerty rozdelené na dve časti, tak aj články sú dva, spolu s videami ako aj s ostatnými informáciami.

Program druhého dňa 11.5.2011 

 • Peter Javorka – V. Semjonov: Pochod vojačikov a H. Giraud: Sous le ciel de Paris
 • Zuzana Sitárová – A. Huber: Concertino F dur
 • Alexandra Puškárová – J. Haydn: La roxolane a A. Skrjabin: Tri prelúdiá
 • Andrej Jančo  – A. Scarlatti: dosť útrap, G. F. Händel: Rinaldo a M. Sch. Trnavský: Všetci ľudia povedajú
 • Daniel Kéry – M. Carcassi: Etuda č. 8 a L. Bruwer: Etuda č. 20
 • Eduarda Šucháňová – W. de Fesch: Sonáta G durč. Largo, Allemand, Aria, Gavotta
 • Peter Ľupták – F. Seitz: Koncert g mol 1. časť
 • Daniel Kéry – M. Giuliani: Sonáta op. 15 Allegro
 • Denisa Lizoňová – M. Sch. Trnavský: Nesadaj slávíček, Keď sa drobné piesenky, Ďaleko, široko a G. Bizzet: Segiudilla
 • Ľudmila Babicová – J. B. Accolay: Koncert a mol
 • Andrej Bartík – R. Bažilin: Očakávanie
 • Daniel Kéry – I. Albeniz: Asturias
 • Matej Pavlík – F. Chopin: Polonéza g mol a D. Kabalevskij: Dve prelúdiá

Absolventi sú z tried: Vlasta Ciprichová (4, 9), Pavol Lamper (5), Michal Oťapka (10), Mgr. Michal Petrík (2, 7), Mgr. art. Mária Petrovičová (1, 11), Mgr, Katarína Švolíková (6), Mgr. Iveta Vitovská (3, 13)

Klavírne korepetície: Bc. Zuzana Žegleňová

Videá z druhého dňa Absolventského koncertu

Daniel Kéry – M. Carcassi: Etuda č. 8

Denisa Lizoňová – M. Sch. Trnavský: Keď sa drobné piesenky

Eduarda Šucháňová – W. de Fesch: Gavotta

Ľudmila Babicová – J. B. Accolay: Koncert a mol

Zuzana Sitárová – A. Huber: Concertino F dur

Vystúpenia jednotlivých žiakov boli dobre zvládnuté a jednotliví účinkujúci boli po svojom výkone odmenení aj búrlivým potleskom od zúčastnených.

Blog, video: Ján Števonka. Gramatická úprava: Bc. Lenka Hrobáriková