• So. mar 25th, 2023

Výstroj a výzbroj z obdobia SNP v LDM Zvolen

lesy-plne-vystrelov-ldm-zvolen
Nemecká uniforma a v pozadí zdravotná sestra. Foto: ZV-podujatia.

Pod názvom Lesy plné výstrelov sa konalo v piatok 1.8.2014 v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene slávnostné otvorenie výstavy venovanej výzbroji a výstroji vojakov z obdobia Slovenského národného povstania.

Rok 2014 je rokom okrúhleho 70. výročia Slovenského národného povstania a preto sa aj múzeum rozhodlo dať mu väčší priestor s cieľom pripomenúť si historické udalosti z  roku 1944. Nútiť ľudí rozmýšlať o ňom a upozorniť na jeho význam a zmysel.

Zvolenské múzeum zvolilo klasickú múzejnú formu prezentácie a využilo ponuku Klubov vojenskej histórie Kvh Zolium a Mor ho!, ktorí väčšinu vystavovaných exponátov zozbierali a poskytli na túto výstavu v zastúpení hlavnej iniciátorky Barbory Haranzovej.  Oba kluby sú zároveň spoluorganizátormi a sem na túto výstavu prišli oblečení v uniformách.

Za to všetko, že sa táto výstava vôbec konala treba poďakovať aj pracovníčke LDM Zvolen Mgr. Veronike Šebíkovej.

A teraz k samotnej výstave

Lesy zohrali tak ako mnohokrát v slovenskej histórii dôležitú úlohu, pretože poskytli únikový a ochranný priestor. Aj v polovici 40-tych rokov minulého storočia tomu tak bolo. Stali sa skrýšou pre prenasledovaných, miestom odboja a v konečnom dôsledku aj miestom boja za oslobodenie.

O Slovenskom národnom povstaní.

Slovenské národné povstanie bolo vyhlásené 29 augusta 1944 a Zvolen vďaka svojej polohe a angažovanosti jeho obyvateľov získal významné postavenie, či už sa jednalo o letisko Tri duby, letisko Zolná, samozrejme účasťou železničiarov v bojoch povstania a vydával sa tu ilegálny časopis Hlas národa. Boli tu prítomné štáby partizánskych brigád, zriadila sa tu vojenská nemocnica. Mnohí Zvolenčania sa na povstaní aktívne zúčastnili. Za mnohých sa dajú spomenúť členovia ilegálneho odboja Ján Blažovský, Ertl a Wittmann ako aj veliteľ vojenskej posádky Štefan Želinský,  člen zvolenskej odbojovej skupiny Miloš Juráš a taktiež  podplukovník Mirko Vesel, ktorý 30.8.1944 ohlásil v Slobodnom vysielači vypuknutie povstania a vyzval do ozbrojeného boja proti nemeckej armáde, ktorá začala obsadzovať územie Slovenska.

A práve na toto obdobie poukazuje táto výstava a názorne približuje podmienky života ľudí, ktorí sa ocitli priamo v centre diania.

Prehliadku s odborným výkladom  v priestoroch múzea všetkým prítomným prezentovali za Kvh Zolium Barbora Haranzová, Mgr. Marek Tunega a Borivoj Šteller.

Výstava je tématicky rozdelená na nemeckú stranu, partizánsku, ruskú, dobové oblečenie, dobový civil a nájde sa tu aj partizánská zemljanka a veľa ďalšieho.

Nebudeme prezrádzať všetko, čo tu nájdete, ale aby sa nepovedalo, tak aspoň videoukážku Vám predsa len dáme na pozretie. Nám ostáva len doplniť, že výstava bude nainštalovaná do 25.9.2014 a je k nahliadnutiu pondelok – piatok od 9:00 do 17:00 hod. a vrelo odporúčame!

Fotografie

Článok, foto a video: Ján Števonka.

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteri