• Št. sep 28th, 2023

Pustý hrad doslova praskal vo švíkoch

pusty-hrad-19-rocnik-zvolen-10
Sokoliari Svätého Bavona predviedli, že to s dravcami vedia. Foto: Ján Števonka.

Vynikajúci, veľkolepý, grandiózny… aj takýmito prívlastkami by sa dal označiť tohtoročný, v poradí už XIX. ročník tradičného výstupu na Pustý hrad. Podujatie organizačne pripravilo mesto Zvolen spolu s Lesným podnikom mesta Zvolen, Klubom slovenských turistov Pustý hrad Zvolen, Ozbrojenými silami SR.

Všetko začalo v Parku Ľudovíta Štúra o 8:00 hod. slávnostným zahájením výstupu na Pustý hrad – v roku Memoranda národa Slovenského, ako povedal pán Mázor v príhovore.

Medzi významnými hosťami bolo možné vidieť primátora mesta Miroslava Kuseina, europoslanca ako aj predsedu Banskobystrického kraja pána Vladimíra Maňku, riaditeľa úradu Banskobystrického samosprávneho kraja pána Petra Novotnáka, zástupcu Ozbrojených síl SR mjr. Zdenka Baranca a kpt. Patrika Novotného. Za Maticu slovenskú prišiel predseda Krajskej rady Dušan Kubinec, Jozef Pinka ako zástupca spoločnosti Štúrov Zvolen.

Po predstavení vzácnych hostí vystúpil s príhovorom predseda Krajskej rady Dušan Kubinec, ktorý v závere udelil ako zástupca Matice slovenskej pri príležitosti 150. výročia Memoranda národa Slovenska pamätný list Matice slovenskej Mgr. Juliane Ištókovej, za účinnú spoluprácu pri organizovaní podujatí, zameraných práve na pozdvihnutie národného povedomia.

V závere ešte povedal pár slov primátor mesta Zvolen a následne potom sa všetci zúčastnení odobrali smerom na Pustý hrad.

Slávnostný program v Parku Ľudovíta Štúra

Na Pustom hrade začal hlavný program okolo 10:15 hod. privítaním a odovzdaním stužiek jazdcov Cyklojazdy histórie do rúk primátora. Okrem významných hostí bol odmenený aj televízny moderátor Patrik Herman, ktorý dostal finančný dar. Viac sa už dozviete v priloženom videu.

Cyklojazda histórie

Následne potom už vystúpila šermiarska skupiny Ricasso, ktorá ako zvyčajne príjemne zabavila prítomných svojou novou scénkou Ako sa voľakedy, ktorá mala na Pustom hrade premiéru. Po šermiaroch vystúpili sokoliari Svätého Bavona, ktorí rozhodne zaujali bravúrne zvládnutou prácou s dravcami a na dôvažok vtipne zainteresovali aj dve deti spomedzi prítomných ľudí.

Okrem kultúrneho programu sa na Pustom hrade krstila aj nová publikácia o Pustom hrade.

V druhej polovici programu vystúpila folková skupina Šumichrast, ktorá sa predstavila nielen svojimi ale i prevzatými skladbami. Na svoje si tak prišli všetci tí, čo majú radi legendárneho Leonarda Cohena v skladbe Hallelujah. Po ich vystúpení to už na pódiu rozbalila zvolenská trampská skupina Sosna, ktorá sa tento rok zúčastnila aj legendárneho zvolenského podujatia Country záhrada.

Po doznení poslednej skladby skupiny Sosna oznámil pán Mázor prítomným cez mikrofón, že týmto sa považuje podujatie výstup na pustý hrad za ukončené.

XIX. ročník výstupu na Pustý hrad fotografie

Kto chcel a mal chuť sa mohol občerstviť v dvoch bufetoch a v neveľkom prístrešku, ktorý si tam postavili zástupcovia profesionálnej armády a ktorí sa takto snažili naverbovať ľudí do svojich radov. Deťúrence boli obdarované známou hrou JOJO a tie, ktoré mali záujem, mohli si dať tvár namaľovať farbami. Prvá pomoc v prípade potreby bola zabezpečená prítomnosťou sanitky a na poriadok dohliadali príslušníci mestskej polície zo Zvolena.

Záverom treba poďakovať organizátorom za perfektne zvládnuté podujatie a popriať si, aby v podobnom duchu vyšiel aj ročník nasledujúci.

Článok, foto a video : Ján Števonka.