• Pi. sep 29th, 2023

Od dláta, noža a sekery po CNC frézu

Autor IMG_1979

okt 22, 2011 ,
lesnicka-konferencia-zvolen
Na konferencii sa zúčastnilo dostatok ľudí. Foto: Monika Necpálová.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene v dňoch 19. a 20. októbra voňalo drevom. Aj keď nie doslova, ale rečí o nenahraditeľnej priemyselnej i umeleckej surovine tu bolo na vysokej úrovni viac ako dosť. LESY SR, š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravili informačnú konferenciu s medzinárodnou účasťou.

Konferencia sa uskutočnila v rámci Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007- 2013, ktorý podporuje kultúrne a informačné aktivity a zastrešuje ho Európska únia. Podujatie sa orientovalo na problematiku dreva a jeho tradičné formy spracovania. V tejto súvislosti sa ozrejmili historické východiská, súčasné podoby a perspektívy uplatnenia dreva vo vidieckom priestore. „Zamýšľali sme sa nad tým, ako tradičné výrobky z dreva preniesť do súčasného života.

Hľadali sme inšpirácie pre tvorbu výrobkov z dreva, ktoré kedysi boli bežnou súčasťou života na dedine,“ osvetľuje Želmíra Šípková z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Konferencia s podtitulom „Tradičné remeslá pre dnešok“ je vzdelávacím podujatím a nebolo jej cieľom nájsť nové prevratné riešenia v oblasti spracovania dreva. Sprievodným podujatím je výstava, ktorá bude čoskoro nainštalovaná v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.

Cieľovou skupinou podujatia boli podnikatelia, ktorí pracujú v cestovnou ruchu alebo priamo pracujú s drevom. Druhú časť auditória tvorila široká verejnosť, predovšetkým zamestnanci osvetových stredísk, kultúrnych inštitúcií a škôl. Diskusií, školení a seminárov sa zúčastnili i lektori z Čiech, Maďarska a Poľska. „V tomto roku sa konferencie nezúčastnili lektori z tunajšej Technickej univerzity,“ ozrejmuje Želmíra Šípková a dodáva: „Šesť hlavných referátov a sedemnásť koreferátov však malo významných autorov zo všetkých regiónov Slovenska.“

Hlavný referát o domáckej výrobe z dreva a ľudových drevospracujúcich remeslách predniesol etnograf PhDr. Martin Mešša. Príspevok charakterizoval domácu drevársku výrobu a jej vzťah k  profesionálnym remeslám a ľudovému výtvarnému umeniu. Doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach prišiel so zaujímavým referátom „Forma sleduje proces –  od dláta, noža a sekery po CNC frézu“. Dozvedeli sme sa, že „nové technológie a materiály prinášajú celkom neobyčajné a nečakané konštrukcie. Často ide o vtipné dizajnérske riešenia. Pomocou CNC technológií sa dajú vyrobiť aj zložité a jemné tvary. Dizajnéri už môžu pre takéto zariadenie navrhnúť najefektívnejšie a najdokonalejšie spoje a konštrukcie. Používanie tradičných drevených spojov je v súčasnosti výhradne doménou remeselníkov.“ PaedDr. Renáta Babicová a Mgr. Elena Műhlbergerová z Podpolianskeho múzea v Detve vo svojom príspevku poukázali na životnú a pracovnú cestu jedného z posledných vyučených debnárov na Podpoľaní – Ladislava Slobodníka z Podkoníc. Mgr. Petr Liďák z Valašské muzea v přírodě v Rožnove pod Radhoštěm zmapoval vo svojom koreferáte zas domácku výrobu hračiek vo Valašsku. Zaujímavostí o dreve bolo teda neúrekom a Zvolen je rozhodne tým pravým miestom, kde treba písať príbehy stromov.

Clánok a foto: Monika Necpálová