• Pi. sep 22nd, 2023

Betlehemský príbeh ožil na zvolenskom zámku

Autor IMG_1979

dec 18, 2011 ,
vianoce-v-galerii-zvolenskeho-zamku
„Klaňanie Ježiškovi“ Foto: Ján Števonka.

Bolo to dávno pradávno, keď sa v malom judskom mestečku Betlehem narodilo dieťa – Ježiš. Syn presvätej matky Márie, jednoduchej ženy z ľudu, zo zaznávaného mesta Nazaret.

A práve motív tohto príbehu sa niesol v SNG Zvolen – zámok  v podujatí Vianoce v galérii, pod titulom Putovanie za betlehemskou hviezdou.

Vznik podujatia sa datuje približne od r. 2000, odvtedy však zmenilo formát, ten súčasný (ktorý sa delí na animáciu a tvorivú dielňu) vznikol v roku 2008.

Počas troch dní od 14. do 16. decembra sa zúčastnili na tomto podujatí žiaci základných škôl, ako aj cirkevnej a špeciálnej školy vo Zvolene a ich počet presiahol hranicu 350 detí.

  1. december bol posledným dňom tejto akcie s názvom Tvorivý ateliér a pozostával z rovnakého programu. Bol určený rodinám s deťmi a obohatený o prácu s hlinou a farbami.

Celý program tvorili dve nosné časti – animačná časť a tvorivé dielne. Deti mali možnosť vystriedať sa v oboch častiach programu. Prvá skupina, pozostávajúca z detí z detského domova Ratolesť na Tŕní bola najskôr na tvorivých dielňach a následne sa potom vystriedala so skupinou rodičov a detí, ktorí zasa najskôr absolvovali animačný program.

Do animačného programu mali možnosť sa deti zapojiť a vypočuť si príbeh o narodení Ježiška. Dozvedeli sa, čo všetko jeho narodeniu predchádzalo. Najskôr sa oboznámili s obrazom neznámeho slovenského autora „Klaňanie Ježiškovi“. Deti mali za úlohu identifikovať postavy na obraze a zistiť, čo autor zabudol dokresliť do obrazu.

Deti zaraz prišli na to, že na obraze chýba Betlehemská hviezda. Dostali papiere, ceruzky, nožnice a všetko potrebné na to, aby vytvorili svoje hviezdy, ktoré si potom mohli v pokoji domova niekde  zavesiť.

Poslednou častou animačného programu bolo vytvorenie podobného obrazu, aký mali pred sebou na stojane. Na tento účel bol pripravený veľký rám obrazu, do ktorého sa postupne postavili deti, aby znázornili postavy v obraze a dotvorili týmto spôsobom príbeh. Nechýbali ani Traja králi s darmi.

V závere dostali deti sladkú odmenu a odobrali sa do severozápadnej bašty, kde už sa mohli vrhnúť do diela a vyskúšať si svoje zručnosti či už v maľovaní, lepení pozdravov, pri práci s hlinou, pri ktorej im pomáhali.

Podujatie pripravilo Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG Zvolen – zámok, menovite: Silvia Čatayová a Emília Stecíková v spolupráci s ostatnými zamestnancami Zvolenského zámku (Ivetou Krajčovou, Janou Faltinovou a i.) a OZ DOMUS REGIA (Zuzanou Šudilovou). Pracovníčky OGP S. Čatayová a M. Stecíková sa striedali pri realizovaní animačného programu, v úlohe Betlehemskej hviezdy vystupovala A. Paľovová, ktorá na zámku pôsobí v rámci absolventskej praxe.

V tvorivej dielni ako lektori pracovali: zamestnankyne Zvolenského zámku, dobrovoľníčky z OZ DOMUS REGIA, dobrovoľníčky a dobrovoľníci z OZ RYTIERI VIR FORTIS (obe združenia pôsobia pri zámku) a študentky UMB v Banskej Bystrici (v rámci odbornej praxe).

Vďaka patrí Lesnému podniku mesta Zvolen, s. r. o., ktorý venoval na podujatie vianočné stromčeky.

Fotografie

Sledujte ZV-podujatia.com na FacebookuGoogle+ a Twitteru

Článok a foto: Ján Števonka.

Podobná téma